Název projektu: Projekt mobility studentů společně vedeného doktorského studijního programu elipsometrie pokročilých nanostruktu

Číslo projektu: EMP-CZ-MOP-2-013

Start projektu: 1. srpna 2019

Ukončení proejktu: 31 července 2021


popis projektu

Tento projekt je doplňkem projektu Institucionální spolupráce pod titulem Společné vedení doktorského studijního programu VŠB — Technickou univerzitou Ostrava a NTNU – Norwegian University of Science and Technology, díky kterému byla vybudována spolupráce mezi českou a norskou univerzitou. Dalším přínosem projektu je vytvoření obecného rámce pro společné vedení doktorského studia. Cílem projektu je realizace dlouhodobých studijních pobytů pro studenty tohoto společně vedeného doktorského studijního programu.Vědecké/odborné zaměření

 • Návrh solárních vodíkových článků s vylepšenými elektrickými a fotokatalytickými efekty.
 • Vývoj nových nízkoenergetických světelných zdrojů s mimořádnými vlastnostmi – spintronické zářiče, terahertzové lasery.
 • Aplikace nové rozptylometrie na základě Muellerových matic (Mueller matrix scatterometry ) a terahertzová elipsometrie pro lepší pochopení přírozených polarizačních efektů.
 • Příprava pokročilých nanomateriálů, nanostruktur a difrakčních metapovrchů pro aplikace v oblasti bezpečnostních hologramů.

Hlavní cíle projektu

 • Realizace nejen dlouhodobých studijních pobytů pro studenty doktorského studijního programu pod dvojím vedením obou partnerských univerzit, ale také krátkodobých pobytů jak pro univerzitní učitele za účelem obohacení jejich dosavadní učitelské praxe tak pro výzkumné pracovníky s cílem posílit výzkumnou spolupráci. Výsledky této spolupráce budou publikovány minimálně v 3 impaktovaných vědeckých časopisech.
 • Mobilita studentů značně zvýší úroveň vzdělávání studentů doktorského studijního programu a posílí spolupráci obou institucí po dobu, která bude nejspíš převyšovat délku trvání tohoto projektu. Studenti navíc získají cenné zkušenosti s životem a prací v zahraničí.  
 • Implementace prvotřídního vzdělávání v ostravském regionu na základě zkušeností získaných v Norsku, což by mohlo vést ke zvýšení nejen kvality života tohoto sociálně slabšího regionu, kde panuje vyšší míra nezaměstnanosti, ale i celkové úrovně vzdělávání pro zdejší početné romské etnikum.

účastníci projektu

VŠB – Technická univerzita Ostrava

 • Kamil Postava
 • Jaromír Pištora
 • Dominik Legut
 • Lukáš Halagačka
 • Tibor Fördös
 • Zuzana Mrázková

NTNU – Norwegian University of Science and Technology

 • Erik Wahlstrom
 • Morten Kildemo
 • Ingve Simonsen
 • Turid Worren
 • Justin W. Wells
 • Christoph Brüne

poděkování

Příjemci grantu vyjadřují poděkování za poskytnutou finanční podporu z fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Vzdělávání.