Představení Národního centra kompetence

Online akci LUMI Roadshow, jež proběhla ve středu  17. února, absolvovalo 50 účastníků. Branislav Jansík z oddělení superpočítačových služeb představil superpočítač LUMI a možnosti pilotního využívání jeho výpočetních zdrojů. Tomáš Karásek následně seznámil účastníky s Národním centrem kompetence pro HPC.

IT4Innovations se stává Národním centrem kompetence pro HPC

IT4Innovations se zapojilo do projektu EuroCC, jehož cílem je vytvořit v České republice Národní centrum kompetence pro vysoce-výkonné počítání (HPC) a zavést podpůrné aktivity v této oblasti pro průmysl, veřejnou správu a akademickou obec. Cílem projektu je nejen sdílení znalostí v oblasti HPC v celé Evropě, ale i posílení technologické autonomie a konkurenceschopnosti EU.