Tato tematická výzva je zaměřena na podporu primárního využití umělé inteligence v rámci komunity
a je inspirována nedávno vyhlášeným pracovním programem Evropské komise pro rok 2024.
Komise v rámci této komplexní strategie formulovala vizionářskou iniciativu, jejímž cílem je usnadnit přístup
k evropské superpočítačové kapacitě pro etické
a odpovědné využití umělé inteligence. Tento krok je symbolem závazku Evropské unie podporovat inovace, etický rozvoj umělé inteligence a podporu inovací založených na umělé inteligenci.

V rámci této tematické výzvy mohou být podány
i projekty významně využívající AI zatížení a GPU akcelerované výpočty na superpočítači LUMI.

Příjem žádostí a jejich hodnocení proběhne ve zrychleném režimu a pouze z hlediska technické připravenosti, aby využití superpočítače LUMI mohlo začít již od 1. prosince 2023.

Mimořádná výzva pro společensky důležité úkoly: přístup pro AI aplikace a aplikace akcelerované GPU

Rozdělované výpočetní zdroje v uzlohodinách:

LUMI-G: 188 000 uzlohodin

Maximální alokace na projekt: není omezena; podporujeme ambiciózní projekty.

Technické parametry GPU akcelerované části superpočítače LUMI: Výpočetní uzly LUMI-G jsou vybaveny čtyřmi grafickými procesory AMD MI250X založenými na architektuře AMD CDNA 2. generace. GPU MI250x je vícečipový modul (Multi-Chip Module, MCM) se dvěma GPU Dies – AMD Graphics Compute Die (GCD). Každé obsahuje 110 výpočetních jednotek (Compute Units, CU) a má přístup k 64 GB paměti HBM, celkem tedy 220 CU a 128 GB celkové paměti na modul MI250x.

Soutěžní lhůta na podání 2stránkové žádosti: 3.–26. listopadu 2023 (3 týdny)

Oprávnění žadatelé: zaměstnanci výzkumných organizací se sídlem v České republice.

Způsob podání žádosti: žádost bude akceptována pouze v anglickém jazyce.

Formulář žádosti:

Vyplněnou žádost podávejte skrze webový portál.

Termín čerpání získaného výpočetního času: přidělený výpočetní čas je možné čerpat od 1. prosince 2023 do konce listopadu 2024.

Typ výzvy: Přístup pro tematické využití kapacit.

Hodnocení žádostí: Žádost bude hodnocena experty na HPC z IT4Innovations pouze z hlediska technické připravenosti využít GPU akcelerovanou část superpočítače LUMI a oprávněnosti požadovaných prostředků. Aplikace založené na umělé inteligenci mohou být upřednostněny a budou zváženy všechny projekty, které prokáží technickou připravenost v oblasti využití GPU. Žadatel bude o výsledku výběrového řízení informován 30. listopadu 2023 prostřednictvím webových stránek IT4Innovations. Úspěšným žadatelům bude zasláno oznámení e-mailem.

Povinné poděkování u dosažených výstupů:

Tato práce byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky prostřednictvím e-INFRA CZ (ID:90254).

Pro správné přiřazení e-INFRA CZ k výsledkům VaV při exportu do RIV vizte POVINNOSTI UŽIVATELE.