Cílem této mimořádné výzvy je umožnit co nejširšímu okruhu výzkumníků z České republiky otestovat a získat zkušenosti s GPU akcelerovanou částí superpočítače Karolina.
Soutěžní lhůta i hodnocení žádostí proběhne ve zrychleném režimu a pouze z hlediska technické připravenosti, aby testování a benchmarking GPU části mohly začít již od 1. 11. 2021.

Mimořádná výzva: GPU Testing and Benchmarking

Rozdělované výpočetní zdroje v UZLOHODINÁCH (1 uzlohodina je ekvivalentní 8 GPU hodinám):

Karolina GPU: 160 000 uzlohodin (1 280 000 GPU hodin)

Maximální alokace na 1 projekt: 8 000 uzlohodin (64 000 GPU hodin)

Technické parametry GPU akcelerované části superpočítače Karolina:
72 výpočetních uzlů s procesory 2x AMD Zen 2 EPYC™ 7763 s 64 jádry a 2.45 GHz a GPU akcelerátory 8x NVIDIA A100, 40 GB HBM2.

Soutěžní lhůta na podání 2stránkové žádosti:
7. 10. 2021 – 21. 10. 2021

Oprávnění žadatelé:
Zaměstnanci akademických a výzkumných institucí, které mají sídlo nebo pobočku v České republice. Dále osoby, které získaly a/nebo se podílí na realizaci výzkumného grantu z veřejných zdrojů České republiky.
Pro oprávněnost žadatele není důležité občanství.

Způsob podání žádosti:
Žádost bude akceptována pouze v anglickém jazyce.

Formulář žádosti:

Vyplněnou žádost podávejte skrze webový portál.

Datum oznámení výsledků:
28. 10. 2021

Termín čerpání získaného výpočetního času:
Přidělený výpočetní čas je možné čerpat v období od 1. 11. 2021 do 24. 6. 2022 (cca 8 měsíců).

Typ výzvy: Open

Hodnocení žádostí:
Žádost bude hodnocena HPC experty z IT4Innovations pouze z pohledu technické připravenosti využít GPU akcelerovanou část superpočítače Karolina a z pohledu efektivity využití požadovaného počtu uzlohodin. Uchazeč bude o výsledku soutěže vyrozuměn do 1 týdne od uzavření soutěže. Vyrozumění proběhne elektronicky, na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti.

Související školení:
V termínu 3. 11. 2021 proběhne ONLINE školení zaměřené na spouštění AI aplikací a frameworků na GPU akcelerované části superpočítače Karolina.

Povinné poděkování u dosažených výstupů:
This work was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic through the e-INFRA CZ (ID:90140).