IT4Innovations bude hostit EuroHPC petascale superpočítačový systém

IT4Innovations národní superpočítačové centrum situované na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě uspělo v celoevropské soutěži o hostitelství tzv. „EuroHPC petascale superpočítačového systému“, který bude v EU vybudován v rámci implementace společné technologické iniciativy EuroHPC. Výsledky soutěže o umístění a kofinancování systému byly orgány společného podniku EuroHPC vyhlášeny při příležitosti 7. zasedání jeho správní rady.

Konference HPCSE představila novinky nejen z oblasti supercomputingu

IT4Innovations národní superpočítačové centrum uspořádalo ve dnech 20. až 23. května 2019 čtvrtý ročník konference High Performance Computing in Science and Engineering (HPCSE) na Soláni v Beskydech. Téměř 100 odborníků a studentů z různých koutů světa si na konferenci HPCSE vyměňovalo zkušenosti z oblasti superpočítačových technologií a řady dalších vědních disciplín, které je využívají nebo přispívají k jejich rozvoji.

V rámci projektu CloudiFacturing se firmy připraví na Průmysl 4.0

V rámci projektu CloudiFacturing rozdělí Evropská komise téměř 18 miliónů Kč malým a středně velkým výrobním podnikům. Tyto prostředky jsou určeny na optimalizaci výrobních procesů a produktivity pomocí modelování a simulací založených na cloudových a superpočítačových technologiích. Získat finanční prostředky pomohou digitální inovační huby. V České republice je digitálním inovačním hubem v oblasti superpočítačových technologií IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

Národní superpočítačové centrum v rámci projektu LEXIS rozšíří podporu vědy a průmyslu

Technická univerzita Ostrava slaví mezinárodní úspěch. Vědecký tým z IT4Innovations národního superpočítačového centra pod vedením Jana Martinoviče odstartoval práce na projektu LEXIS. Projekt je rozdělen do tří pilotních projektů, které se zaměřují na problematiku z oblasti leteckého průmyslu, meteorologických a klimatických modelů, na zemětřesení a tsunami. Projekt LEXIS je financován rámcovým programem Horizont 2020 a jedná se o vůbec první projekt tohoto významu koordinovaný VŠB – Technickou univerzitou Ostrava.

Národní superpočítačové centrum rozšiřuje svou infrastrukturu pomocí technologie NVIDIA

IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě v Ostravě dnes slavnostně spustilo výpočetní systém NVIDIA DGX-2. Systém je navržen tak, aby řešil nejnáročnější úlohy umělé inteligence, při kterých dosahuje špičkového výkonu 2 PetaFLOPs. Slavnostního spuštění se zúčastnili hejtman Moravskoslezského kraje, Ivo Vondrák, primátor města Ostravy, Tomáš Macura a rektor VŠB – Technické univerzity v Ostravě, Václav Snášel.

V Ostravě navýší a zmodernizují kapacity superpočítačového centra

Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava byla podepsána smlouva na modernizaci HPC systémů pro IT4Innovations národní superpočítačové centrum. Jedná se o rozšíření klastru Anselm a dodá jej společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Superpočítač bude mít nově teoretický výkon přesahující 800 teraflopů za sekundu, bude tedy více než 8krát výkonnější než jeho předchůdce, který byl spuštěn v roce 2013. Výpočetní kapacity systémů, které provozuje IT4Innovations, jsou v rámci grantových soutěží k dispozici celé vědecké komunitě České republiky. Termín dodání nového stroje je duben 2019.

Pokročilé výpočetní nástroje ve vývoji turbín v rámci evropského projektu EXPERTISE

15 studentů doktorského studia z celého světa je zapojeno do 15 paralelně řešených a vzájemně se doplňujících výzkumných projektů. Jejich ambiciózním cílem je definovat virtuální testovací systém v oblasti vývoje turbín, díky kterému bude možno simulovat celý stroj najednou, a nikoliv pouze jeho jednotlivé součástky, jako tomu je doposud. Takový je cíl evropského projektu EXPERTISE – Modelování, experimenty a HPC pro turbíny, jejich mechanickou integritu a strukturální dynamiku v Evropě, jehož koordinátorem pro ČR je profesor Tomáš Kozubek z IT4Innovations národního superpočítačového centra. Výzkumné konsorcium je tvořeno 11 účastníky a 9 partnerskými organizacemi z 8 evropských zemí.

Anselm, první superpočítač pořízený národním superpočítačovým centrem IT4Innovations, slaví pět let

Superpočítač Anselm provozuje IT4Innovations národní superpočítačové centrum již od roku 2013, a téměř celou jeho výpočetní kapacitu dává prostřednictvím otevřených grantových soutěží k dispozici českým i zahraničním vědcům. Za pět let svého provozu Anselm obsloužil 441 uživatelů, kterým pomohl s řešením 414 výzkumných projektů. Zapojil se do řešení úloh z mnoha oblastí výzkumu a vývoje, jako jsou návrhy nových léčiv, pochopení procesů urychlování částic vysoce intenzívním laserem, hydrologické modelování a predikce povodňových stavů, analýzy enzymatických reakcí a řada dalších.

TETRAMAX: podpora inovativních řešení v oblasti nízkoenergetického počítání

TETRAMAX je nový projekt, jehož cílem je podpora inovací prostřednictvím financování experimentů pro různé druhy transféru technologií mezi výzkumnými institucemi a malými a středními podniky (MSP). Nacházíme se na počátku nové éry inovací, která se vyznačuje digitalizací všech průmyslových odvětví. Investováním do inovačních projektů jako je TETRAMAX, jehož záměrem je poskytovat řešení na míru v oblasti nízkoenergetických výpočetních technologií, má Evropa příležitost posílit svou konkurenceschopnost. Projekt je financován z evropského rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020.

Evropský superpočítač na 3. místě žebříčku TOP500, odsunul USA na 4. pozici

Na špici žebříčku TOP500 je stále Čína díky svým dvěma superpočítačům - Sunway TaihuLight, s výkonem 93 petaflopů a Tianhe-2 s výkonem téměř 34 petaflopů. Na třetím místě je švýcarský superpočítač Piz Daint, který se díky upgradu posunul z 8. místa. Nejvýkonnější evropský superpočítač provozuje Švýcarské národní superpočítačové centrum a má nyní výkon 19,6 petaflopů. V první desítce jsou také superpočítače ze Spojených států amerických a Japonska. Nejvýkonnější český superpočítač Salomon, který provozuje IT4Innovations národní superpočítačové centrum v Ostravě je stále v první stovce, momentálně je na 78. místě.

Čeští vědci zaměstnali druhý nejvýkonnější superpočítač na světě

Tým vědců z národního superpočítačového centra IT4Innovations získal 2 700 000 jádrohodin na Titanu, druhém nejvýkonnějším superpočítači na světě. Ten provozuje národní laboratoř Oak Ridge ve Spojených státech amerických. Přístup získali zdarma na základě podaného projektu. Přidělený výpočetní výkon využili pro testování a optimalizaci softwaru ESPRESO, který vyvíjejí pro řešení rozsáhlých inženýrských úloh s desítkami miliard neznámých.

Martin Palkovič se stal členem poradní skupiny „Future and Emerging Technologies Advisory Group“ rámcového programu Horizon 2020

Martin Palkovič, ředitel IT4Innovations národního superpočítačového centra, se stal členem poradní skupiny „Future and Emerging Technologies Advisory Group“ (FET AG) rámcového programu Horizon 2020 jako expert na informační a komunikační technologie. Horizont 2020 je rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace s rozpočtem téměř 80 miliard EUR na období 7 let (2014 až 2020). Díky těmto prostředkům se podaří podpořit nové průlomy a objevy ve vědě, a přenést je z laboratoří na trh.

SESAME Net – Projekt pro podporu využívání superpočítačů malými a středními podniky

IT4Innovations národní superpočítačové centrum se nově zapojilo do projektu budujícího evropskou síť poskytovatelů HPC služeb a malých a středních podniků s názvem SESAME Net – podpora využívání superpočítačů malými a středními podniky. Projekt SESAME Net je financován z prostředků programu Evropské komise pro výzkum a inovace Horizont 2020, z něhož získal finanční podporu v celkové výši 2 miliónů eur.

Kontakt pro média

Zuzana Červenková


+420 597 329 561

+420 602 593 335