Národní superpočítačové centrum IT4Innovations se v roce 2023 stalo členem konsorcia iRODS, čímž se zařadilo mezi taková jména, jakými jsou BAYER, DDN, Fujifilm a další. Konsorcium sdružuje podniky, výzkumné organizace, univerzity a vládní agentury z celého světa, aby zajistilo udržitelnost softwaru iRODS jako řešení pro distribuované ukládání, přenos a správu dat. Členové spolupracují v rámci konsorcia na dalším rozvoji a inovacích iRODS, rozšiřují jeho uživatelské a vývojářské komunity a poskytují podporu a vzdělávání v této oblasti.

Integrovaný systém pro správu dat (Integrated Rule-Oriented Data System – iRODS) je open source software, který používají výzkumné, komerční i veřejné organizace po celém světě. Software iRODS umožňuje ukládat, spravovat a sdílet velké objemy dat, včetně jejich metadat mezi různými organizacemi a platformami a poskytuje mechanismus pro definici pravidel např. pro jejich ukládání, zpracování a distribuci. iRODS je navržen tak, aby podporoval spolupráci, interoperabilitu a škálovatelnost datových infrastruktur.

Nově je členem konsorcia iRODS i IT4Innovations národní superpočítačové centrum, které je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava. Martin Golasowski, senior researcher IT4Innovations shrnul, jaké výhody členství v konsorciu iRODS přinese: „Poptávka po uceleném řešení pro rychlý a efektivní přenos dat mezi lokacemi stoupá napříč evropskou vědeckou komunitou. Členství v konsorciu iRODS nám umožní přímou komunikaci s vývojovým týmem tohoto řešení a poskytne nám přístup k nejnovějším funkcím a podpoře při poskytování těchto nástrojů nejen vědecké komunitě.“

„iRODS poskytuje virtuální souborový systém nad různými typy datových úložišť, správu metadat a v neposlední řadě je i mechanismem pro federování geograficky vzdálených lokací pro přenos dat. Tyto vlastnosti jsou využívány v platformě LEXIS, která zjednodušuje používání superpočítačů pro spouštění složitých výpočetních úloh skrz jednotné grafické rozhraní anebo pomocí specializovaného aplikačního rozhraní. Přenos velkých objemů dat mezi superpočítači a datovými úložišti je pak realizován automaticky a transparentně pro uživatele s využitím iRODS a dalších technologií pro řízení dat,“ dodává Golasowski.

„Jsme nadšeni, že se ke konsorciu iRODS přidali i naši přátelé z České republiky,“ řekl Terrell Russell, výkonný ředitel konsorcia iRODS. „Jejich odbornost a spolupráce nám již pomohly zlepšit Integrovaný systém pro správu dat. Těšíme se na další pokrok, kterého dosáhneme společně s IT4Innovations.“

Software iRODS byl nasazen na tisíce míst po celém světě pro dlouhodobou správu petabytových dat, a to v nejrůznějších odvětvích, jako je ropný a plynárenský průmysl, v biovědách, fyzikální vědách, archivech, ale i v médiích a v zábavním průmyslu. Vývojový tým konsorcia iRODS sídlí ve výzkumném ústavu Renaissance Computing Institute (RENCI), který je přidružen k Severokarolínské univerzitě v Chapel Hill, USA. Více informací o iRODS naleznete zde: https://irods.org/