Nejnovější technologický pokrok v oblasti výpočtů přinesl významnou změnu v koncepci návrhu nových produktů, řízení výroby nebo autonomních systémů. V posledních několika letech jsme byli svědky výrazného přechodu k virtuálnímu prototypování a postupného tlaku na integraci velké části průmyslového sektoru do tzv. čtvrté průmyslové revoluce. Hlavním cílem tohoto flagshipu je vytvořit robustní open source balíček použitelný pro širokou škálu komplexních inženýrských simulací v oblastech jako je strojírenství, stavebnictví, biomechanika a energetika. Open source řešení umožňuje vytvářet automatizované simulační řetězce založené na modelu „HPC jako služba“ (HPC-as-a-service), jako jsou automatizované systémy pro tvarovou nebo topologickou optimalizaci. Při vývoji nových komponent knihovny ESPRESO jsou používány vysoce škálovatelné metody umožňující plné využití výpočetních kapacit nejmodernějších superpočítačů.

Řešitel:

 • Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D.

Nechte superpočítače ušetřit váš čas a prozkoumejte hlubší možnosti návrhu vašich produktů

IT4Innovations vyvíjí v rámci svých výzkumných aktivit open source simulační balík ESPRESO. Ten je určen k řešení náročných problémů průmyslové praxe a při jeho vývoji je kladen důraz na optimální využití vysoko-výkonnostní výpočetní infrastruktury (HPC) neboli superpočítačů. Balík je distribuován na základě bezplatné open source licence, což výrazně zjednodušuje aplikaci automatizovaných simulačních řetězců jako jsou výpočetní šablony vytvořené na míru specifického portfolia výrobků, nebo pro snadnou opakovatelnost výpočtů, a to bez jakýchkoli licenčních poplatků a závazků. Každý jednotlivý modul softwarového balíku je od samého počátku vyvíjen jako paralelní kód založený na vysoce škálovatelných numerických metodách a algoritmech. Tímto způsobem můžeme zajistit optimální využití nejmodernějších superpočítačů. Přidanou hodnotou balíku je naše implementace masivně paralelního lineárního řešiče založeného na metodách doménové dekompozice FETI, který je schopen řešit problémy o velikostech přesahujících stovky miliard neznámých.

Balík obsahuje několik logických jednotek, jež lze kombinovat tak, aby odpovídaly konkrétním požadavkům při řešení daného problému. Tyto jednotky zahrnují předzpracování vstupních dat, zpracování výpočetní sítě, sestavení numerického modelu, řešení specifického fyzikálního problému pomocí masivně paralelního řídkého lineárního řešiče v kombinaci s dostupnými nelineárními řešiči a konečnou přípravu výstupních dat pro vizualizaci či online monitoring dosažených výsledků. Další klíčovou vlastností balíku je jeho jednoduché a flexibilní konfigurační rozhraní, díky kterému lze snadno ovládat všechny moduly pomocí jednotné konfigurace. Toto rozhraní lze snadno rozšiřovat a díky jeho jednoduché podobě lze rozhraní propojit přes webový portál se systémem HPC-as-a-Service, jenž je vyvíjen Laboratoří pro náročné datové analýzy a simulace IT4Innovations. HPC-as-a-Service je dobře známý termín v oblasti vysoce výkonných počítačových systémů, který umožňuje uživatelům přístup k HPC infrastruktuře bez nutnosti kupovat a spravovat vlastní fyzické servery nebo infrastrukturu datových center. Prostřednictvím této služby mohou uživatelé využít HPC technologie bez předchozí investice do hardwaru. Tento přístup dále snižuje vstupní bariéru pro uživatele a malé a střední podniky, které mají zájem o využití masivně paralelních počítačů, ale často nemají v této oblasti nezbytnou úroveň odborných znalostí. Více se o této službě dozvíte v rámci představení flagshipu „HPC platformy pro spouštění vědeckých úloh“ v následujícím čísle Newsletteru, nebo na našich webových stránkách.

 


ESPRESO – KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • komplexní open source konečno-prvkový řešič pro HPC infrastrukturu,
 • propojení s oblíbenými komerčními a open source nástroji,
 • škálovatelné řešiče pro nejvýkonnější superpočítače,
 • jednoduché rozhraní pro automatizovaná řešení.

 

Více informací o knihovně ESPRESO ZDE.

 

ESPRESO – RYCHLÝ A ŠKÁLOVATELNÝ VSTUP

I/O modul balíku ESPRESO je navržen tak, aby umožňoval efektivně načíst i sekvenční databázové soubory obsahující nestrukturované výpočetní sítě a provádět kvalitní doménovou dekompozici. Je vyvíjen od základu jako vysoce paralelní nástroj určený pro HPC prostředí včetně vysoce výkonných úložných systémů.

Naší motivací při vývoji I/O modulu bylo propojení nástrojů pro vytváření komplexních inženýrských modelů (jako ANSYS, HyperMesh, ANSA, ABAQUS atd.) spolu s open source paralelními řešiči. Toto přímé propojení umožňuje jednak širší využití HPC technologií bez dodatečných nákladů na komerční licence při opakovaných výpočtech nebo při řešení nestandardních problémů, ale zároveň umožňuje využití robustních komerčních pre-procesingových nástrojů pro přípravu složitých sestav, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu výpočetní sítě.

Modul lze použít dvěma způsoby. Buď jako paralelní konvertor mezi různými formáty anebo jako přímý zavaděč a předprocesor pro masivně paralelní řešiče balíku ESPRESO. Ve druhém případě může uživatel použít databázový soubor uložený ve svém oblíbeném formátu a využít ho pro více výpočtů. Každý výpočet může být proveden s použitím jiného počtu výpočetních uzlů bez dalších omezení, protože náš přístup nevyžaduje spuštění na fixním počtu MPI procesů nebo domén jako v případě paralelního binárního souboru. Toto řešení umožňuje použít různé množství výpočetních zdrojů na základě potřeb nebo dostupnosti výpočetních zdrojů.

Podporované vstupní formáty:

 • ANSYS CDB
 • EnSight
 • VTK
 • XDMF
 • OpenFOAM
 • Abaqus

 


Paralelní načítání nestrukturovaných sítí

 • přímý vstup do paralelního řešiče bez nutnosti konverze databázového souboru,
 • podpora různých formátů obsahujících nestrukturované sítě (podpora nového formátu snadno implementovatelná na základě požadavků uživatele),
 • restartování výpočtu s použitím různého počtu alokovaných zdrojů.
 • Doménová dekompozice

 • geometrická dekompozice založená na vyplňování prostoru pomocí Hilbertovy křivky,
 • zpřesnění dekompozice pomocí nejmodernějších grafových knihoven s významným zlepšením jejich paralelní škálovatelnosti.
 • Asynchronní výstup

 • překrývání probíhajícího výpočtu ukládáním výsledků řešení,
 • výstup do běžně používaných formátů EnSight, VTK,
 • monitorování výsledků vybraných regionů pro statistické a optimalizační nástroje,
 • restart řešení bez vazby na předchozí počet výpočetních zdrojů.

ESPRESO – MKP KNIHOVNA

Jednou z hlavních částí našeho produktu je komplexní MKP modul pro popis fyzických procesů. Vývoj tohoto modulu je navázán na spolupráci s průmyslovými partnery IT4Innovations a řešené projekty na národní i mezinárodní úrovni. Všechny části MKP modulu obsahují vysoce škálovatelné metody umožňující plné využití výpočetní kapacity nejmodernějších superpočítačů. Uceleným modulem MKP knihovny je například modul pro řešení problémů přenosu tepla. Tento modul je navržen tak, aby řešil složité technické problémy s možností zahrnutí všech fyzikálních aspektů, jako je konvekce, vedení, radiace či advekce, týkajících se nelineárních a časově závislých problémů. Jednoduché konfigurační rozhraní umožnuje kombinovat více analýz, a to jak v ustáleném stavu, tak v závislosti na čase.

Modul pro problémy strukturální mechaniky zahrnuje nelineární materiálové modely, kontaktní problémy, analýzu harmonické odezvy, implicitní časová schémata apod. Kombinací morfování sítě pomocí RBF (Radial Basis Function), interních škálovatelných řešičů a modulární konfigurace lze vytvořit optimální design v krátkém čase.


ESPRESO – MASIVNĚ PARALELNÍ ŘEŠIČ

Knihovna ESPRESO obsahuje několik vysoce škálovatelných řešičů založených na metodách doménové dekompozice, vyvíjených v rámci interní výzkumné skupiny, které umožňují plné využití kapacit nejmodernějších superpočítačů dneška a řeší tak problémy o stovkách miliard neznámých.

 • In-house masivně paralelní řešič založený na víceúrovňových metodách doménové dekompozice FETI schopný řešit miliardy neznámých,
 • CPU verze pro masivně paralelní systémy,
 • verze s možností využití NVIDIA GPU akcelerátorů,
 • metody kvadratického programování pro řešení kontaktních problémů,
 • automatické ladění nastavení řešiče pomocí evolučních algoritmů.

 


Úspěšně testováno na velkých petascalových systémech:

 • Titan – Oak Ridge National Lab, USA
 • Piz Daint – CSCS, Švýcarsko
 • Salomon – IT4Innovations, Česká republika
Dostupné řešiče třetích stran

U vysoce heterogenních systémů lze pro řešení definovaných problémů použít paralelní přímé řešiče nebo algebraický multigrid.

Hlavní autoři knihovny ESPRESO:

Lubomír Říha, Ondřej Meca, Tomáš Brzobohatý, Oldřich Vlach, a Alexandros Markopoulos.

Více informací o knihovně ESPRESO ZDE.