Národní centrum kompetence (NCK) v rámci projektu EuroHPC JU je referenčním a jednotným kontaktním a koordinačním místem pro vysoce výkonné počítání (HPC) a datové analýzy (HPDA). V České republice je Národním centrem kompetence pro HPC IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Národní centrum kompetence vzniklo pod záštitou projektu EuroCC a je financováno Evropským společným podnikem pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

NÁŠ CÍL
 • Nabídnout široké portfolio služeb přizpůsobené příslušným potřebám průmyslu, veřejné správy a akademické obce v oblasti HPC.

 • Vyplnit mezery ve vědomostech v oblasti HPC, podpořit spolupráci na národní a mezinárodní úrovni, umožnit implementaci osvědčených postupů v rámci Evropy, posílit technologickou nezávislost a konkurenceschopnost českých firem.

 • Zajistit koordinovaný nárůst úrovně odborných znalostí a jejich adopci nejen v oblasti HPC, ale i v souvisejících oborech, jakými jsou datová analýza (HPDA) a umělá inteligence (AI).
   

ÚKOLY NCK 
 • Zmapovat stávající kompetence v oblasti HPC na národní úrovni a identifikovat vědomostní mezery.

 • Koordinovat výměnu znalostí a poskytovat konzultace o možnostech nasazení HPC technologií.

 • Vybudovat vzdělávací a informační program.

 • Zprostředkovat přístup k národním a evropským HPC výpočetním prostředkům a službám.

 • Asistovat při implementaci pilotních řešení pro zvýšení povědomí o HPC technologiích.

NAŠE SLUŽBY 
 • Vzdělávání: kurzy, webináře, workshopy v relevantních oblastech.

 • Sdílení informací získaných mapováním poskytovatelů a spotřebitelů HPC řešení v České republice.

 • Konzultační činnost, návrh a implementace pilotních HPC řešení, migrace existujících řešení.

 • Zprostředkování partnerství mezi akademickou sférou, státním a soukromým sektorem.

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠICH SLUŽEB? 
 • Průmyslový sektor, malé a střední podniky, start-upy,

 • orgány státní správy, státní moci a samosprávy,

 • akademická obec.