Superpočítač LUMI, který se v současné době instaluje ve finském Kajaani, bude s výkonem více než 550 PFlop/s jedním z nejvýkonnějších superpočítačových systémů na světě. Superpočítač LUMI je společnou investicí společného podniku EuroHPC a konsorcia LUMI.

Výzva k podávání pilotních projektů na superpočítači LUMI z České republiky

Cílem této výzvy je vytvořit zátěžové testy na instalované CPU části superpočítače LUMI s ohledem na reálné potřeby uživatelů, a to zejména zátěžové testování úložných systémů pro účely testování stability. Snahou je poskytnout včasný přístup k superpočítači LUMI, aby byla získána zpětná vazba před zahájením řádného provozu. Dostupnost a technická připravenost systému (např. instalovaný software) nejsou v tuto chvíli zaručeny a během této pilotní fáze může dojít k neočekávaným odstávkám z důvodu údržby systému.

Za každou členskou zemi v rámci konsorcia projektu LUMI budou vybrány dva projekty. Proto i v rámci České republiky budou vybrány pouze dva projekty!

Obecnou podmínkou při výběru v rámci této výzvy je upřednostňovat špičkový výzkum. Očekává se také, že vybraní uživatelé či skupiny uživatelů budou mít dostatečnou technickou způsobilost, aby byli schopni se připravit na pilotní přístup k systému (v případě potřeby s podporou IT4Innovations) a nasadit svůj pilotní kód hned od zahájení implementační fáze. Počítá se s tím, že pilotní uživatelé budou podávat zprávy o svých poznatcích a zpětnou vazbu o výkonnosti systému, změnách výkonu, výpočetním prostředí atd.

Vyhrazené výpočetní zdroje:
V této výzvě není vyhrazeno žádné konkrétní množství výpočetních zdrojů, pro řešení vybraných projektů lze využít neomezené množství v rámci daného časového úseku. Není však zaručeno, kolik výpočetních zdrojů bude skutečně k dispozici.

Technické parametry části/segmentu LUMI-C:
Architektura x86_64. Více než 200 000 procesorových jader typu AMD EPYC CPU.

Termín doručení projektových žádostí:
17. března 2021

Profil žadatele:
Zaměstnanci akademických a výzkumných institucí, kteří mají sídlo či pobočku v České republice. Dále osoby a subjekty, které již získali či se účastnili řešení výzkumného projektu financovaného z veřejných zdrojů České republiky. Občanství nemá vliv na způsobilost žadatele.

Jak podat projektovou žádost:
Projektové žádosti podávejte výhradně v anglickém jazyce. Formuláře si můžete stáhnout prostřednictvím odkazů níže:

Projektové žádosti podávejte prostřednictvím webového portálu. Typ uveďte: Standardní, Výzva: Ostatní (u čísla výzvy uveďte 0) v rámci přidělení výpočetního času prostřednictvím Rozhodnutí ředitelství.

Termín oznámení výsledků výběru žadatelů:
30. dubna 2021

Implementační fáze nasazení pilotního kódu odstartuje:
léto 2021, s dobou trvání v počtu 28 dní.

Typ výzvy:
Ostatní

Hodnocení projektových žádostí:
Formulář žádosti je k dispozici ke stažení po registraci zde: DOCX nebo ODT. Žádosti budou přijímány výhradně v anglickém jazyce. Formulář odešlete prostřednictvím webového portálu. Kritériem výběru bude podložený špičkový výzkum spolu s momentální technickou způsobilostí, přičemž vybrány budou pouze dvě žádosti. Výsledky rozhodnutí o udělení grantu budou zaslány v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti .