Cílem této mimořádné výzvy je umožnit co nejširšímu okruhu výzkumníků z České republiky otestovat a získat zkušenosti s GPU akcelerovanou částí superpočítače LUMI.

Soutěžní lhůta i hodnocení žádostí proběhne ve zrychleném režimu a pouze z hlediska technické připravenosti, aby testování a benchmarking GPU části mohly začít již od 21. 7. 2023.

Mimořádná výzva: GPU Testing and Benchmarking 

! Aktualita: podávání žádostí v rámci této mimořádné výzvy bylo prodlouženo do 29. června 2023.

Rozdělované výpočetní zdroje v UZLOHODINÁCH:

LUMI-G: 120 000 uzlohodin 

Maximální alokace na 1 projekt: 8 000 uzlohodin

Technické parametry GPU akcelerované části superpočítače LUMI:

Výpočetní uzly LUMI-G jsou vybaveny čtyřmi grafickými procesory AMD MI250X založenými na architektuře AMD CDNA 2. generace. GPU MI250x je vícečipový modul (Multi-Chip Module, MCM) se dvěma GPU Dies – AMD Graphics Compute Die (GCD). Každé obsahuje 110 výpočetních jednotek (Compute Units, CU) a má přístup k 64 GB paměti HBM, celkem tedy 220 CU a 128 GB celkové paměti na modul MI250x.

Soutěžní lhůta na podání 2stránkové žádosti:
8.–29. 6. 2023

Oprávnění žadatelé: Zaměstnanec výzkumné organizace ČR

Způsob podání žádosti:
Žádost bude akceptována pouze v anglickém jazyce.

Formulář žádosti:

Vyplněnou žádost podávejte skrze webový portál.

Termín čerpání získaného výpočetního času:
Přidělený výpočetní čas je možné čerpat v období od 21. 7. 2023.

Typ výzvy: Open

Hodnocení žádostí:
Žádost bude hodnocena HPC experty z IT4Innovations pouze z pohledu technické připravenosti využít GPU akcelerovanou část superpočítače LUMI a z pohledu efektivity využití požadovaného počtu uzlohodin. Uchazeč bude o výsledku soutěže vyrozuměn 19. 7. 2023. Vyrozumění proběhne elektronicky, na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti.

Povinné poděkování u dosažených výstupů:

This work was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic through the e-INFRA CZ (ID:90254).

Pro správné přiřazení e-INFRA CZ k výsledkům VaV při exportu do RIV vizte POVINNOSTI UŽIVATELE.