Projekt: European Open Science Cloud Czech Republic

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_004/0007682

Poskytovatel: Operační program Jan Amos Komenský

Období realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2028

Příjemce dotace: Masarykova univerzita, Brno

Partneři projektu: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, Praha a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Hlavním cílem individuálního projektu systémového (IPs) EOSC-CZ je vytvoření komplexního společného zázemí pro implementaci EOSC v ČR a zajištění aktuální a budoucí potřeby české výzkumné komunity v oblasti nakládání s výzkumnými (FAIR) daty dle Architektury implementace iniciativy EOSC v ČR a v souladu s celoevropskou strategií implementace EOSC. Tím rovněž dojde k naplňování datově orientovaných součástí strategie Open Science v ČR, a to především v rámci pilířů FAIR Data a EOSC.

Web projektu: eosc.cz