Superpočítač LUMI, který se v současné době instaluje ve finském Kajaani, bude s výkonem více než 550 PFlop/s jedním z nejvýkonnějších superpočítačových systémů na světě. Superpočítač LUMI je společnou investicí společného podniku EuroHPC a konsorcia LUMI.

Výzva k podávání pilotních projektů na GPU část superpočítače LUMI z České republiky

Cílem této výzvy je poskytnout pilotní přístup k nově instalované GPU části (LUMI-G) superpočítače LUMI, aby byla získána zpětná vazba před zahájením řádného provozu. Dostupnost a technická připravenost systému (např. instalovaný software) nejsou v tuto chvíli zaručeny a během této pilotní fáze může dojít k neočekávaným odstávkám z důvodu údržby nebo rekonfigurace systému.

Za každou členskou zemi v rámci konsorcia projektu LUMI bude vybrán jeden projekt. Proto i v rámci České republiky bude vybrán pouze jeden projekt!

Obecnou podmínkou při výběru v rámci této výzvy je upřednostňovat špičkový výzkum. Očekává se také, že vybraní uživatelé či skupiny uživatelů budou mít dostatečnou technickou způsobilost, aby byli schopni se připravit na pilotní přístup k systému (v případě potřeby s podporou IT4Innovations) a nasadit svůj pilotní kód hned od zahájení implementační fáze. Počítá se s tím, že pilotní uživatelé budou podávat zprávy o svých poznatcích a zpětnou vazbu o výkonnosti systému, změnách výkonu, výpočetním prostředí atd.

Vyhrazené výpočetní zdroje:
V této výzvě není vyhrazeno žádné konkrétní množství výpočetních zdrojů, pro řešení vybraných projektů lze využít neomezené množství v rámci daného časového úseku. Není však zaručeno, kolik výpočetních zdrojů bude skutečně k dispozici.

Technické parametry LUMI-G:

  • LUMI-G se bude skládat z 2 560 uzlů, přičemž každý uzel bude mít jeden 64jádrový procesor AMD Trento a čtyři grafické procesory AMD MI250X.
  • Každý uzel GPU je vybaven čtyřmi síťovými propojovacími kartami o rychlosti 200 Gbit/s, tj. má propustnost 800 Gbit/s.
  • Každý grafický procesor MI250X se skládá ze dvou výpočetních jednotek (compute dies), z nichž každá má 110 výpočetních jednotek, a každá výpočetní jednotka má 64 stream procesorů, celkem tedy 14 080 stream procesorů.
  • Předpokládaný výkon Linpack LUMI-G je 375 Pflop/s.
  • Grafický procesor MI250X je vybaven celkem 128 GB paměti HBM2e, která nabízí šířku paměťového pásma přes 3,2 TB/s.
  • Jedna karta MI250X je schopna v benchmarcích HPL dosáhnout výkonu 42,2 TFLOP/s.

Termín doručení projektových žádostí:
30. června 2022

Profil žadatele:
Zaměstnanci akademických a výzkumných institucí, kteří mají sídlo či pobočku v České republice. Dále osoby a subjekty, které již získali či se účastnili řešení výzkumného projektu financovaného z veřejných zdrojů České republiky. Občanství nemá vliv na způsobilost žadatele.

Jak podat projektovou žádost:
Projektové žádosti podávejte výhradně v anglickém jazyce. Formuláře si můžete stáhnout prostřednictvím odkazů níže:

Projektové žádosti podávejte prostřednictvím webového portálu. Typ uveďte: Standardní, Výzva: Ostatní (u čísla výzvy uveďte 0) v rámci přidělení výpočetního času prostřednictvím Rozhodnutí ředitelství.

Termín oznámení výsledků výběru žadatelů:
15. srpna 2022

Implementační fáze nasazení pilotního kódu odstartuje:
září 2022, s dobou trvání v počtu 28 dní.

Typ výzvy:
Ostatní

Hodnocení projektových žádostí:
Formulář žádosti je k dispozici ke stažení po registraci zde: DOCX nebo ODT. Žádosti budou přijímány výhradně v anglickém jazyce. Formulář odešlete prostřednictvím webového portálu. Kritériem výběru bude podložený špičkový výzkum spolu s momentální technickou způsobilostí, přičemž vybrána bude pouze jedna žádost. Výsledky rozhodnutí o udělení grantu budou zaslány v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti .