Veřejná grantová soutěž poskytuje výpočetní prostředky na dobu 9 měsíců.

V rámci Multi-year přístupu lze tyto prostředky poskytnout na násobky tohoto období: 18, 27 nebo 36 měsíců. Účelem Multi-year přístupu je podporovat dlouhodobé vědecké granty.

PODMÍNKY ŽÁDOSTI O MULTI-YEAR PŘÍSTUP

  1. Žadatel má úspěšnou historii s IT4I a pod jeho jménem je zaznamenán alespoň jeden dokončený projekt. Dále je nutné, aby byly IT4I hlášeny registrované výsledky výzkumu vyplývající z předchozích projektů.
  2. Žádost přímo souvisí s řešením jednoho nebo více dlouhodobých výzkumných projektů, nejlépe takových, které byly schváleny H2020, ERC, EuroHPC, TAČR, GAČR nebo jinými grantovými programy založenými na systému peer review. Žadatel poskytne číslo projektu a odkaz do Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje CEP nebo jiné uznávané databáze.
  3. V sekci "Computational readiness" žádosti o přidělení výpočetních zdrojů žadatel předloží jasný a řádně odůvodněný plán využití zdrojů během násobků 9měsíčního období.

PRAVIDLA MULTI-YEAR PŘÍSTUPU

  1. Projekt, který nebude splňovat požadavky Multi-year přístupu, bude převeden zpět na standardní typ projektu.
  2. Požadované výpočetní zdroje (jádrohodiny) musí být spotřebovány podle plánu. Využité zdroje nesmí překročit kapacitu přiřazenou pro dané období. Dodržení tohoto pravidla bude kontrolováno účetním systémem.
  3. Výsledky výzkumu vyplývající z projektu musí být oznámeny IT4I do konce každého období (s výjimkou prvního). Při nedodržení tohoto pravidla může alokační komise snížit zbývající kapacitu výpočetních zdrojů.

JAK PODAT ŽÁDOST

  1. Na stránce https://scs.it4i.cz/project_requests/new vyberte ze seznamu "Type" možnost "multiyear".
  2. V seznamu "Number of periods" zvolte období trvání projektu.
  3. Zadejte plánovaný počet výpočetních zdrojů pro jednotlivá období.
  4. Zadejte číslo projektu a odkaz do CEP.