TETRAMAX je nový projekt, jehož cílem je podpora inovací prostřednictvím financování experimentů pro různé druhy transféru technologií mezi výzkumnými institucemi a malými a středními podniky (MSP). Nacházíme se na počátku nové éry inovací, která se vyznačuje digitalizací všech průmyslových odvětví. Investováním do inovačních projektů jako je TETRAMAX, jehož záměrem je poskytovat řešení na míru v oblasti nízkoenergetických výpočetních technologií, má Evropa příležitost posílit svou konkurenceschopnost. Projekt je financován z evropského rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020.

Proč investovat do experimentů pro transfer technologií?

Experimenty pro transfer technologií představují snadno dostupnou službu usilující o propojení evropských malých a středních podniků s výzkumnými institucemi. Výzkumné instituce poskytují nové technologie, které je možno aplikovat v prostředí malých a středních podniků. Vzájemná symbióza mezi takovými firmami a výzkumnými institucemi vede k vývoji vyspělých průmyslových technologií, nových obchodních modelů, a cílenému vědeckému výzkumu, což může v konečném důsledku přispět ke zvýšení produktivity a přidané hodnoty evropského průmyslu.

Řešení na míru v oblasti nízkoenergetického počítání

Projekt TETRAMAX je zaměřen na poskytování přístupu k nejmodernějším technologiím a službám v oblasti nízkoenergetického počítání. Investice do této oblasti bude mít významný dopad na efektivitu, produktivitu a úsporu energie ve výrobě. Za tímto účelem projekt TETRAMAX nabízí malým a středním podnikům, jakož i výzkumným institucím, možnost financování experimentů s těmito novými technologiemi, tím se minimalizuje finanční riziko takovéto investice.

Financování technologií pro malé a střední podniky

V rámci čtyřletého období trvání projektu TETRAMAX bude vyhlášeno několik výzev, které s sebou přinášejí možnost účastnit se experimentů pro transfer technologií a získat tak značné množství finančních prostředků.

O projektu TETRAMAX

Projekt TETRAMAX se zaměřuje na řešení na míru v oblasti nízkoenergetického počítání v rámci evropské iniciativy „Smart Anything Everywhere (SAE)“. Celkový rozpočet projektu TETRAMAX činí 7 miliónů euro a jeho hlavním koordinátorem je Prof. Rainer Leupers z Univerzity RWTH Aachen. Projektu se dále účastní 22 evropských partnerů, mezi nimiž je i české národní superpočítačové centrum IT4Innovations. Projekt TETRAMAX byl zahájen v září 2017 a potrvá 4 roky (září 2017 - srpen 2021). Více informací naleznete na webových stránkách projektu www.tetramax.eu.