Cílem výzev k podání žádosti o služby projektu DICE je podpořit evropské výzkumníky ve využití sady služeb v oblasti digitálního ukládání dat, které jsou poskytovány zdarma Evropskou komisí. Nabídka zahrnuje široké spektrum služeb od běžného „ukládání osobních dat“ pro jednotlivce a malé týmy až po mimořádně sofistikovaná řešení s přidanou hodnotou pro dlouhodobé uchovávání a identifikaci ukládaných dat, správu metadat a implementaci principů FAIR pro datově náročné výzkumné projekty. Projekt DICE navíc definoval jednoduchý a účinný proces, který minimalizuje dobu pořízení služby a v některých případech ji zkracuje jen na dny.

Evropská komise v rámci své iniciativy na rozšíření uživatelské komunity EOSC uvolnila více než 6 000 000 eur, aby poskytovatelé úložišť po celé Evropě mohli nabídnout výzkumné komunitě kapacity a služby pro ukládání dat zdarma prostřednictvím inovativního nástroje financování známého jako Virtual Access (VA). Mechanismus financování VA umožňuje spravedlivě a poctivě kompenzovat poskytovatele za jejich transparentní a bezplatnou nabídku služeb novým uživatelům až do června 2023. Po tomto datu budou poskytovatelé nadále nabízet své služby v rámci svého poslání za náležitě dohodnutých podmínek užívání.
 

Jaké služby ukládání dat projekt DICE nabízí?

DICE nabízí „něco pro každého“, od jednotlivých vědců až po nejnáročnější vědecké výzkumné projekty.

 • Osobní/projektová pracovní úložiště obsahují různé druhy datových služeb od základních souborových systémů založených na POSIXu, objektových úložišť až po služby cloudového úložiště. Jednotliví výzkumní pracovníci a výzkumné týmy používají při aktivním výzkumu osobní/projektová úložiště, kde se data často mění při jejich zpracování a analýze v průběhu svého životního cyklu. Jsou srovnatelná s „osobními disky“, které se často objevují v komerčních nabídkách, a noví uživatelé je mohou rychle získat.
   
 • Datové archívy obsahují vysokoobjemové nízkonákladové datové služby, při jejichž poskytování je zajištěna trvalá konzistence dat na bitové úrovni. Tyto druhy služeb se často používají k bezpečnému ukládání dat pro překlenutí období mezi aktivními projekty a/nebo výpočetní granty.
   
 • Datové archívy na míru (Policy-based data archives) nabízejí služby s přidanou hodnotou nad rámec standardní archivace dat, například automatické kontroly kvality a integrity, registrace trvalých identifikátorů, replikace napříč zeměpisnými oblastmi nebo zveřejňování datových sad. Tyto služby nabízejí vysokou úroveň správy dat pro dlouhodobou a stabilní archivaci dat.
   
 • Datová úložiště umožňují uchovávat výzkumná data na základě principů FAIR. Data lze ihned po jejich získání automaticky vyhledat prostřednictvím různých vyhledávačů (např. EUDAT B2FIND, OpenAIRE Explorer). Výzkumné komunity mohou snadno implementovat digitální úložiště založené na principech FAIR, v němž lze dlouhodobě spravovat a uchovávat výzkumná data. V rámci této služby je také nabízena možnost generování a přidělování trvalých identifikátorů a DOI.
   
 • Objevování dat je služba umožňující objevit výzkumná data z mnoha různých komunit a vědeckých oborů za účelem podpory mezioborového výzkumu. Tyto služby jsou určeny zejména pro vlastníky komunitních zdrojů dat. Ti mohou zpřístupnit svá úložiště jiným uživatelům, kteří se tak mohou dostat k jejich výzkumným datům v rámci EOSC.
   

Jak to funguje?

Každý jednotlivec či výzkumná organizace, která se nachází v členských státech EU nebo přidružených zemích, má nárok na bezplatný přístup ke službám DICE. V úvahu přicházejí pouze noví uživatelé: tedy ti, kteří dosud nevyužívají stejnou nabídku ukládání dat (například prostřednictvím samostatného financování poskytnutého národními orgány).

Mnoho služeb poskytovaných prostřednictvím DICE je již k dispozici na portálu EOSC. Aby uživatelé mohli zadat svůj požadavek, musí se jednoduše přihlásit zde, vybrat si službu, o kterou mají zájem, a podat objednávku s označením, že se jedná o zadání požadavku v rámci DICE. V nadcházejících měsících budou na portálu EOSC zpřístupněny další služby.

Doba potřebná k uspokojení požadavku uživatele závisí na úrovni požadované služby:

 • Požadavky na poskytnutí základní služby jsou vyřízeny okamžitě po podání žádosti, tzn. ve stejný den, a stačí k tomu registrace účtu – například jednotlivý uživatel, který požaduje „osobní/projektové  pracovní úložiště“.
   
 • Standardní služba může vyžadovat výběr a konfiguraci poskytovatelů služeb a prodloužit dobu z 2 na 10 pracovních dnů. Například výzkumný projekt požadující „datové archívy na míru“ bude vyžadovat služby více poskytovatelů, z nichž každý poskytne jednu ze služeb s přidanou hodnotou, které projekt požaduje.
   
 • Služba šitá na míru může vyžadovat hlubší analýzu potřeb uživatele, po níž následuje jednání se skupinou poskytovatelů služeb sdružených v projektu DICE s cílem dospět ke vhodnému výběru a konfiguraci poskytovatelů. Zpracování by mohlo trvat déle než u standardního požadavku na službu v závislosti na složitosti situace.
   

Pro více informací či zadání požadavku na služby navštivte stránku Call for Service Requests.