Jedna z nejvýznamnějších konferencí sdružující HPC komunitu se koná každoročně již od roku 2016 a letos poprvé byl jejím hlavním organizátorem společný evropský podnik EuroHPC (EuroHPC JU). Na pódiu konference, které se účastnilo více než 500 odborníků, vystoupili političtí činitelé, zástupci superpočítačových center i průmyslových podniků. Mezinárodní HPC události se zúčastnili i kolegové a kolegyně z IT4Innovations.

Účastníky letošního ročníku přivítal Thomas Skordas, zástupce generálního ředitele DG CNECT. Skordas informoval, že první evropský superpočítač úrovně exascale, Jupiter, bude v roce 2024 instalován v Jülich Supercomputing Centre v Německu. Také zmínil prvních šest kvantových počítačů, na jejichž financování se společný evropský podnik EuroHPC bude podílet. Jeden těchto z kvantových počítačů bude instalován v České republice v IT4Innovations

Herbert Zeisel, předseda EuroHPC JU, dodal, že tato konference má HPC komunitě pomoct připravit cestu k ještě úspěšnější budoucnosti evropského superpočítání a vzájemné spolupráci. Zeisel reflektoval hlavní podstatu EuroHPC JU a konference: „My všichni, komunita HPC, musíme držet při sobě, abychom dosáhli úspěchu.“

Anders Dam Jensen, výkonný ředitel EuroHPC JU, hovořil o klíčových úspěších EuroHPC JU a o roce 2022 jako milníku pro evropské superpočítače: „Pokud je mi známo, Evropa ještě nikdy neměla dva superpočítače v první pětce žebříčku TOP500. To je nejen silným důkazem toho, že EuroHPC JU plní své cíle pro Evropu, ale také historickým posunem. Evropa je nyní skutečně na HPC mapě světa a její partneři ji jako takovou uznávají.“ Jensen také hovořil o plánech EuroHPC JU. V následujících měsících bude rozhodnuto i o podpoře druhého evropského superpočítače na úrovni exascale.

(V listopadovém žebříčku TOP500 v roce 2022 se umístily dva evropské superpočítače kofinancované EuroHPC JU. Třetí místo patří superpočítači LUMI instalovanému ve finském Kajaani a čtvrté superpočítači Leonardo v italském centru CINECA.)

Gustav Kalbe, ředitel (úřadující) CNECT.C, položil účastníkům sekce Budoucnost superpočítačů na úrovni exascale v Evropě otázku, zda se pokusí obhájit investice Evropy do exascale. Motem letošního ročníku konference totiž bylo „Excelentní evropské superpočítání v éře exascale“.

Odpovědi se ujal Thomas Lippert, ředitel Jülich Supercomputing Centre. Lippert připomenul roli superpočítačů například při studiu změn klimatu: „Superpočítačům vděčíme za mnohé. Musíme podniknout nové kroky, abychom mohli být konkrétnější a jistější ve svých předpovědích.“  

Konference se účastnilo i IT4Innovations. Naši kolegové prezentovali nejnovější úspěchy a projekty, do jejichž řešení je IT4Innovations zapojeno. Vystoupili v panelových diskuzích, na posterové sekci, debatovali o výzvách v oblasti HPC a představili činnosti Národního centra kompetence pro HPC.

V rámci EuroHPC Demo Lab, zbrusu nového prostoru věnovanému ryze a jen evropským superpočítačům, návštěvníkům představili superpočítač Karolina. Prezentace pomocí živých ukázek práce na superpočítači, zejména pak představení LEXIS platformy, a především přátelská komunikace s návštěvníky, splnila cíl a Karolinu ukázala v působivém formátu.

Více než 500 profesionálů z oblasti HPC, čtyři dny plné přednášek, diskuzí, paralelních sekcí, prezentací projektů, ale i příležitostí upevnit vztahy uvnitř evropské HPC komunity a navázat nové kontakty – takto můžeme vystihnout letošní úspěšný ročník konference EuroHPC Summit pod taktovkou EuroHPC JU.