Následující slova nebyla zahrnuta do vyhledávání: „fr“.

Výpočetní zdroje IT4Innovations nově uváděny v uzlohodinách

V minulosti se o přidělené zdroje žádalo, byly přidělovány a účtovány v normovaných hodinách jádra (jádrohodinách). Jádrohodiny používaly faktor odlišný pro každý cluster a typ uzlů. S postupem času se systém využívání jádrohodin stal zastaralým, jelikož nyní máme k dispozici clustery, které se značně liší výpočetní architekturou, tj. CPU, GPU, pamětí, a určení hodnoty zdrojů různých clusterů je složitý proces, který nelze založit na jedné hodnotě.

Průlomová technologie českých vědců zužitkuje odpad z výroby bionafty a zlepší vlastnosti paliva

Vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého v Olomouci a výzkumných center CEET a IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vyvinuli unikátní technologii, která umožní proměnit odpad z výroby bionafty – glycerol – na užitečný produkt a zvýšit tak účinnost stávajících biopaliv. Jimi navržený biomateriál na bázi grafenu navíc nahradí kyseliny, jež se doposud pro přeměnu glycerolu využívají. Na rozdíl od nich je ale netoxický a plně recyklovatelný.
Objev, který vznikl ve spolupráci českých vědců s indickými kolegy, nedávno zveřejnil časopis Nature Communications.

Nový webový server pomáhá při výzkumu neurodegenerativních onemocnění

Ostrava, 16. července 2024 – Agregace proteinů je složitý biologický proces, který je spojen s různými devastujícími lidskými onemocněními, včetně Alzheimerovy a Parkinsonovy nemoci. Přesná předpověď náchylnosti proteinů k agregaci je zásadní pro vývoj účinných léčebných a preventivních opatření. Vědci z IT4Innovations národního superpočítačového centra, které je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava, ve spolupráci s Mezinárodním centrem klinického výzkumu a Masarykovou univerzitou spustili nový webový server AggreProt, který je určen k předpovídání agregace proteinů.

LUMI, nejvýkonnější evropský superpočítač, řeší globální výzvy a podporuje ekologickou transformaci

13. června 2022, Kajaani, Finsko – Superpočítač LUMI je prvním superpočítačem společného evropského podniku EuroHPC s pre-exascale výkonem a nyní je rovněž nejvýkonnějším superpočítačem v Evropě. Jeho slavnostní inaugurace proběhla v pondělí 13. června 2022 ve finském Kajaani. LUMI nabízí evropským výzkumníkům prvotřídní nástroj pro pochopení složitých jevů, jako je například změna klimatu či aplikace umělé inteligence, a zároveň slouží jako platforma pro mezinárodní spolupráci pro výzkum. Na jeho budování a provozování se podílí i IT4Innovations národní superpočítačové centrum, které je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava. Čeští vědci a vědkyně tak mají přístup k tomuto jedinečnému superpočítači prostřednictvím služeb výzkumné infrastruktury e-INFRA CZ, jejíž je IT4Innovations součástí. 

IT4Innovations s partnery projektu EVEREST vydalo sadu open source vývojových nástrojů

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations bylo v minulých třech a půl letech zapojeno v projektu EVEREST, financovaného z programu Horizont 2020. Projekt, sdružující deset partnerů z průmyslu, průmyslových výzkumných laboratoří a akademické sféry ze šesti evropských zemí, oznámil první veřejné vydání své open source sady vývojových nástrojů (EVEREST System Development Kit – SDK). EVEREST SDK integruje nástroje pro jednodušší nasazení aplikací na heterogenních vysoce výkonných cloudových infrastrukturách, zejména pro prostředí nabízející akceleraci pomocí FPGA.

Atlas mobility

Kolegové z Laboratoře pro big data analýzy pod vedením Miroslava Vozňáka zpracovávají unikátní projekt pro primární předávací rozhraní dat o mobilitě obyvatel v ČR s ohledem na současnou situaci kolem šíření nemoci Covid-19. Tyto data jsou zpracovávaná z anonymizovaných provozních údajů společnosti T-Mobile CZ s využitím služeb IT4Innovations.

REFRESH promění Moravskoslezský kraj v chytrý a zelený region

VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) ve spolupráci s Ostravskou univerzitou (OU) a dalšími partnery naplno rozjíždí projekt REFRESH s cílem reagovat na problémy regionu a přispět k jeho úspěšné hospodářské, energetické i ekologické transformaci. Do projektu je zapojeno také IT4Innovations národní superpočítačové centrum.

Konference HPCSE představila novinky nejen z oblasti supercomputingu

IT4Innovations národní superpočítačové centrum uspořádalo ve dnech 20. až 23. května 2019 čtvrtý ročník konference High Performance Computing in Science and Engineering (HPCSE) na Soláni v Beskydech. Téměř 100 odborníků a studentů z různých koutů světa si na konferenci HPCSE vyměňovalo zkušenosti z oblasti superpočítačových technologií a řady dalších vědních disciplín, které je využívají nebo přispívají k jejich rozvoji.

Startuje projekt OPENQKD pro bezpečnou celoevropskou kvantovou komunikační infrastrukturu

V IT4Innovations národním superpočítačovém centru startuje další z projektů Horizont 2020. Pilotní projekt s názvem OPENQKD implementuje a otestuje pilotní kvantovou komunikační infrastrukturu v několika evropských zemích. Jeho hlavním cílem je posílit bezpečnost kritických aplikací v oblasti telekomunikací, zdravotnictví, energetiky a řady dalších strategických oblastí.

Anonymizovaná data mobilních operátorů sledují pohyb obyvatel ČR

Ostrava, 27. října 2020 – Mobilní telefon dnes v České republice vlastní většina z nás a funkčních SIM karet je dokonce více než obyvatel. Proto jsou právě provozní data mobilních operátorů využívána při řešení krizových situací v IT4Innovations národním superpočítačovém centru při VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Data jsou zpracovávána v anonymizované podobě a jsou z nich získávány informace o pohybu populace v době koronavirové pandemie. Výsledky jsou dostupné veřejnosti v Atlasu mobility s detailem po dnech ve všech krajích a městech nad 50 tis. obyvatel.

Národní superpočítačové centrum v rámci projektu LEXIS rozšíří podporu vědy a průmyslu

Technická univerzita Ostrava slaví mezinárodní úspěch. Vědecký tým z IT4Innovations národního superpočítačového centra pod vedením Jana Martinoviče odstartoval práce na projektu LEXIS. Projekt je rozdělen do tří pilotních projektů, které se zaměřují na problematiku z oblasti leteckého průmyslu, meteorologických a klimatických modelů, na zemětřesení a tsunami. Projekt LEXIS je financován rámcovým programem Horizont 2020 a jedná se o vůbec první projekt tohoto významu koordinovaný VŠB – Technickou univerzitou Ostrava.

V rámci projektu CloudiFacturing se firmy připraví na Průmysl 4.0

V rámci projektu CloudiFacturing rozdělí Evropská komise téměř 18 miliónů Kč malým a středně velkým výrobním podnikům. Tyto prostředky jsou určeny na optimalizaci výrobních procesů a produktivity pomocí modelování a simulací založených na cloudových a superpočítačových technologiích. Získat finanční prostředky pomohou digitální inovační huby. V České republice je digitálním inovačním hubem v oblasti superpočítačových technologií IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

Národní superpočítačové centrum rozšiřuje svou infrastrukturu pomocí technologie NVIDIA

IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě v Ostravě dnes slavnostně spustilo výpočetní systém NVIDIA DGX-2. Systém je navržen tak, aby řešil nejnáročnější úlohy umělé inteligence, při kterých dosahuje špičkového výkonu 2 PetaFLOPs. Slavnostního spuštění se zúčastnili hejtman Moravskoslezského kraje, Ivo Vondrák, primátor města Ostravy, Tomáš Macura a rektor VŠB – Technické univerzity v Ostravě, Václav Snášel.