Ostravský superpočítač, dosud nazývaný Velký cluster, ponese jméno šachty Salomon. Superpočítač, který dodá renomovaná americká společnost Silicon Graphics International Corp. (SGI®) v první polovině roku 2015, bude patřit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Jeho výkon převýší současný ostravský superpočítač Anselm téměř dvacetinásobně. S nejnovějšími procesory Intel® Xeon® a koprocesory Xeon PhiTM bude ostravský superpočítač nejvýkonnější stroj s tímto typem čipů v Evropě.

Jméno, které bylo zvoleno komisí z více než dvou tisíc unikátních návrhů veřejnosti, odkazuje na další ostravskou šachtu a také známého bankéře, jež je pevně spjat s regionem i hornictvím – Salomona Mayera Rothschielda. Autorem názvu je Petr Maršálek z Ostravy.

„Výběrem jména navazujeme na jméno prvního superpočítače. Chceme tak vyjádřit naši sounáležitost s regionem i jeho průmyslovým odkazem,“ komentuje výběr rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Ivo Vondrák.

„Malý cluster a velký cluster budou svými jmény prezentovat rodinu Rothschieldů – syn Anselm a otec Salomon,“ vysvětluje ředitel Národního superpočítačového centra IT4Innovations Martin Palkovič. „Jméno jsme volili v dostatečném předstihu, aby mohla proběhnout jeho konfigurace do systémů superpočítače. U takto velkého systému je to důležité,“ doplňuje Martin Palkovič.

Superpočítač bude umístěn v datovém sále v budově Národního superpočítačového centra IT4Innovations. Celkové náklady na výrobu, instalaci a podporu takto výkonného superpočítače činí 274 900 000,- Kč bez DPH.