Národní superpočítačové centrum IT4Innovations při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava a renomovaná americká společnost Silicon Graphics International Corp. (SGI®) dnes podepsaly smlouvu o dodávce tzv. Velkého clusteru. Do Ostravy bude v první polovině nadcházejícího roku přivezen stroj s výkonem petaflopové třídy. Jeho výkon tak převýší současný ostravský superpočítač Anselm téměř dvacetinásobně. S nejnovějšími procesory Intel® Xeon® a koprocesory Xeon PhiTM bude ostravský superpočítač nejvýkonnější stroj s tímto typem čipů v Evropě.

„V současnosti by šlo o dvacátý první nejrychlejší stroj na světě“, vysvětluje rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Ostrava. „Při spuštění by se měl zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů světa. Je to významný krok nejen pro Vysokou školu báňskou, ale pro celou Českou republiku“, dodává.

Už v současné době jsou v ostravském superpočítačovém centru realizovány výpočty z různých oblastí - nanotechnologie, doprava, hydrologie, nové materiály, vývoj léků.

„Národní superpočítačové centrum IT4Innovations je už v současné době významným partnerem jak vědecké komunitě, tak průmyslovým partnerům v České republice. Díky novému systému budeme schopni provádět přesnější výpočty, jakož i realizovat mnohem větší množství výpočtů,“ popisuje výhody nového výkonnějšího superpočítače ředitel Národního superpočítačového centra IT4Innovations Martin Palkovič.

Společnost SGI zvítězila v téměř rok a půl dlouhém soutěžním dialogu, během nějž odborníci z IT4Innovations ve spolupráci s předními světovými dodavateli superpočítačových technologií definovali zadávací podmínky tendru tak, aby bylo dosaženo nejmodernějšího a technicky nejkvalitnějšího možného řešení. Proto byl reálně dosažitelný výpočetní výkon, vedle ceny, hlavním kritériem pro výběr nového superpočítače. Celkové náklady na výrobu, instalaci a podporu takto výkonného superpočítače činí nakonec 274 900 000,- Kč bez DPH.

„Z vývoje na trhu výpočetních systémů pro podporu vědy a výzkumu lze dlouhodobě vypozorovat, že instalovaný výkon v dané zemi souvisí s jejím inovačním a průmyslovým potenciálem. A proto vítáme, že se můžeme podílet na rozvoji vědy a výzkumu v České republice, která tak dosáhne na špičkové vybavení světové úrovně,“ uvedl Michal Klimeš, výkonný ředitel společnosti SGI pro region střední a východní Evropy.

„Výzkumná centra se dnes již neorientují jen na nejvyšší výkon, ale současně též na optimalizaci provozních nákladů z pohledu energetické spotřeby, efektivity chlazení, nákladů na správu zařízení a v neposlední řadě samozřejmě i ceny. Tento směr je i strategií společnosti SGI, která se snaží svým zákazníkům dodávat co nejvíce výkonnou, výpočetní sílu při efektivní nákladovosti provozu takového řešení jako celku.“

Superpočítač postavený na bázi systému SGI® ICE™X bude umístěn v nové budově Národního superpočítačového centra IT4Innovations v porubském areálu VŠB-TUO. V současné době se pro něj připravuje datový sál o rozloze 500 m2 včetně všech non-IT technologií potřebných pro jeho provoz. Díky moderním technologiím bude možné využívat teplo produkované superpočítačem k vytápění budovy.

Technické parametry superpočítače:
· 24192 jader CPU Intel Xeon E5v3 (Haswell-EP), 129 TB operační paměti RAM,
· 52704 jader akceleračních koprocesorů Intel Xeon Phi s 13,8TB RAM,
· 2 PFLOP/s teoretický výpočetní výkon,
· 2PB diskové kapacity a 3PB zálohovací páskové kapacity.

Na jméno Velkého clusteru bude, tak jako v případě superpočítače Anselm, vypsána veřejná soutěž.

„Věříme, že se veřejnost do soutěže opět zapojí. Stejně jako při hledání jména pro první superpočítač máme připraveny atraktivní ceny. O soutěži budeme informovat na našich internetových stránkách i Facebooku,“ upřesnil Martin Palkovič.