Dnes byla poklepem na základní kámen symbolicky zahájena výstavba nové budovy Výzkumného centra informačních technologií v kampusu FIT VUT v Brně na ulici Božetěchova. V budově bude umístěna část technologie největšího českého superpočítače IT4Innovations a řada výzkumných laboratoří. Základní kámen symbolicky pokřtil, vedle vrcholných univerzitních představitelů z Brna a Ostravy, také primátor města Brna Roman Onderka a zástupce společnosti IMOS Brno a.s., která stavbu budovy realizuje.

Nová budova, která vyroste v univerzitním kampusu v Králově poli na Božetěchově ulici, bude sloužit výzkumu na poli IT. Sídlit v ní bude Výzkumné centrum informačních technologií. Čeští i zahraniční výzkumníci se v něm budou zabývat mj. bezpečnostním výzkumem (např. zpracování audiovizuálních dat, identifikace jazyka a mluvčích ze zvukových záznamů, detekce osob a objektů ve videosekvencích, snižování kybernetické kriminality) nebo 3D počítačovými modely lidských tkání a implantátů jako moderním prostředkem léčby. Výzkumné centrum bude postaveno jako součást superpočítačového projektu IT4Innovations, na kterém participují, vedle VUT, další čtyři výzkumná pracoviště*. V rámci nové budovy bude umístěna část technologie velmi výkonného superpočítače, který se staví v Ostravě na VŠB-TUO*. „Naše centrum bude jakousi přípojkou k ostravskému superpočítači. Pomocí ní budeme realizovat spolupráci s místními zájemci o superpočítačové simulace, např. s Fakultní nemocnicí u sv. Anny - Mezinárodním centrem klinického výzkumu nebo s projektem CEITEC“, vysvětluje děkan Fakulty informačních technologií, Jaroslav Zendulka.

Stavba Výzkumného centra informačních technologií bude dokončena příští rok. V plném provozu by měla být od začátku roku 2014. VUT se tímto výzkumným centrem zapíše, společně s ostravskou Vysokou školou báňskou, na světovou mapu superpočítačových center“, komentuje začátek stavby rektor VUT v Brně, Karel Rais.

Budova Výzkumného centra informačních technologií byla navržena tak, že respektuje historický prostor bývalého kartuziánského kláštera a budov, které v minulosti sloužily pivovaru a statku. Do architektonického konceptu jsou zapojeny stávající dochované obvodové stěny vybouraného historického objektu. V západním průčelí bude materiálově zdůrazněna existence původních konstrukcí jejich povrchovou úpravou, zatíranou omítkou do původního zdiva. Zároveň bude nová budova propojena s rekonstruovaným zámečkem, který bude využíván i jako reprezentační prostor pro podporu spolupráce výzkumného centra s průmyslem.

Za zmínku stojí také ekologický rozměr nové stavby. Pro její vytápění bude primárně využíváno odpadní teplo z technologií a výpočetní techniky umístěných v objektu.

Stavba nového Výzkumného centra informačních technologií přijde na téměř 149 mil Kč. Z toho 136 mil je hrazeno z evropských strukturálních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.