Výzkumníci Národního superpočítačového centra IT4Innovations asistují společnosti Seznam.cz při zpracování dat potřebných k vytvoření 3D modelů měst České republiky. Nové mapové podklady pro portál Mapy.cz jsou zpracovávány superpočítačem Anselm.

„Tato spolupráce je jednou z ukázek toho, jak konkrétně využít výpočetní kapacity našeho superpočítače. Věříme, že plánované pořízení velkého klastru možnosti tohoto typu spolupráce ještě posílí,“ uvedl ředitel Národního superpočítačového centra IT4Innovations Martin Palkovič.

Podkladem pro výpočty jsou dvourozměrné letecké snímky měst a jejich blízkého okolí z různých úhlů pohledu. Z těch budou za použití výpočetně náročných algoritmů vytvářeny 3D modely a jejich textury.

Anselm takto zpracuje snímky pokrývající téměř 8 000 km2. Tato rozloha odpovídá 10 % území České republiky nebo 1,5 násobku rozlohy Moravskoslezského kraje, kde IT4Innovations sídlí. Čas potřebný k realizaci se odhaduje na více než 6 měsíců.

„Ve spolupráci s výzkumným týmem IT4Innovations a využitím superpočítače se nám podařilo výrazně zkrátit čas ke zpracování 3D modelů měst. Uživatelé se tak mohou těšit na nejrozsáhlejší 3D mapu v ČR již v tomto roce,“ vysvětluje Aleš Vitinger, produktový manažer serveru Mapy.cz.

Aplikace realizující výpočet byla vyvíjena na míru externí firmou. Výzkumníci IT4Innovations se zapojili do vývoje této aplikace ve finální fázi.

„Navrhli jsme úpravy aplikace tak, abychom dosáhli maximálního výkonu a efektivity při jejím nasazení na superpočítači Anselm. Výpočetní algoritmus využívá jak výkonu klasických procesorů, tak grafických akcelerátorů pro výpočty s vysokým stupněm paralelizace. K řešení je plně využíván výkonný hardware, kterým Anselm disponuje,“ upřesnil Tomáš Kozubek, vedoucí výzkumného týmu, který se na vývoji aplikace podílel.