IT4Innovations národní superpočítačové centrum se nově zapojilo do projektu budujícího evropskou síť poskytovatelů HPC služeb a malých a středních podniků s názvem SESAME Net – podpora využívání superpočítačů malými a středními podniky. Projekt SESAME Net je financován z prostředků programu Evropské komise pro výzkum a inovace Horizont 2020, z něhož získal finanční podporu v celkové výši 2 miliónů eur.

„Pro malé a střední podniky je důležité držet krok s nepřetržitým technologickým vývojem, a tím si zajistit konkurenceschopnost na trhu. HPC (High Performance Computing) a dostupnost superpočítačů, jsou stále potřebnější pro lepší přizpůsobení se poptávce, zejména s ohledem na inovace a rychlé zavádění nových výrobků a služeb. Pro malé a střední podniky je však často obtížné získat přístup i k těm nejzákladnějším znalostem a prostředkům HPC,“ vysvětluje důvody pro založení této sítě Tomáš Karásek, hlavní řešitel projektu za IT4Innovations.

Zakládající členové, jimiž jsou významná evropská superpočítačová centra a instituce, vytvořili platformu pro výměnu zkušeností ze spolupráce s malými a středními podniky. V rámci projektu se pak budou na základě těchto zkušeností rozvíjet strategie pro zlepšení služeb nabízených takovýmto firmám. Důraz je kladen na zvyšování povědomí o přínosech a možnostech HPC technologií. Cílem je tedy vybudovat celoevropskou síť jak poskytovatelů HPC služeb, tak i malých a středních podniků, které budou těchto služeb využívat. Tato síť bude zahrnovat i země, kde superpočítačová centra nejsou.

Původní síť SESAME Net se skládá z 15 organizací, včetně společností, výzkumných ústavů a univerzit z 13 evropských zemí zahrnujících Belgii, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo, Řecko, Irsko, Litvu, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Vedení a koordinace se ujalo centrum HPC Wales s podporou Bangorské univerzity z Velké Británie.