Projekt InnoHPC nadnárodní spolupráce se chýlí ke konci. Projekt je financovaný z programu Interreg Danube sdružující 15 partnerů z dunajského regionu. Ve dnech 24. a 25. června 2019 proběhne závěrečná konference projektu v Rumunském Temešváru.

Tento projekt reaguje na potřebu nasazení špičkových superpočítačových technologií do oblasti malého a středního podnikání za účelem zkvalitnění spolupráce mezi jednotlivými průmyslovými odvětvími. Cílem projektu je pomoc malým a středním podnikům (MSP) realizovat jejich inovativní řešení a zkrátit čas potřebný k vývoji produktu a jeho následnému uvedení na trh pomocí nasazení HPC technologií.

Klíčovým výstupem projektu je plně vyvinutá a funkční webová platforma (InnoHPC LAB), jejímž prostřednictvím mohou jak MSP, tak superpočítačová centra získat přístup k informacím o akcích, veřejných výzvách v oblasti HPC, vzdělávacím materiálům, nebo se dokonce stát součástí virtuální komunity založené za účelem výměny znalostí a sdílení zkušeností. V jejím rámci je možné také vybudovat obchodní partnerství.

Jako přidanou hodnotou tato platforma poskytuje určitý návod zákonodárcům, jak držet krok s požadavky, které s sebou přináší hnací síla digitální transformace. Digitální transformace je vnímána jako nástroj ke zvýšení výroby a inovativnosti procesu vývoje produktů či služeb. Na základě tohoto návodu by zákonodárci mohli přizpůsobit svá nařízení ke zlepšení rámcových podmínek pro rozvoj MSP a tím usnadnit jejich spolupráci se superpočítačovými centry.

„Mezi hlavní výstupy projektu InnoHPC patří vybudování mezinárodní on-line platformy InnoHPC Lab, jakožto jednotného kontaktního místa poskytujícího online přístup jak pro malé a střední podniky, tak i pro superpočítačová centra. Jde o místo, kde se rodí nové myšlenky a navazuje spolupráce,“ uvádí Tomáš Karásek koordinátor projektu za IT4Innovations.

Platforma InnoHPC Lab byla pilotně testovaná v rámci 13. pilotních projektů realizovaných formou spolupráce mezi MSP působícími v Dunajském regionu a superpočítačovými centry. VIDEO k projektu

Více informací naleznete na následujících odkazech: Official webpage, Facebook, Twitter, Linkedin