Dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši dva miliony korun získal projekt „Rozvoj systému varování před povodněmi FLOREON+“. Smlouva mezi Moravskoslezským krajem a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava byla podepsána na sklonku sprna.

Řešiteli projektu Floreon+, který se zabývá simulacemi z oblasti hydrologie, jsou vědci Národního superpočítačového centra IT4Innovations, které je výzkumným ústavem univerzity. V jeho rámci je budován unikátní superpočítač a realizován excelentní výzkum v oblasti IT technologií.

Spolupráce kraje a univerzity je dlouhodobá a nejedná se o první příspěvek, který povede k rozvoji vědy a výzkumu. Projekt Floreon+ je jedním z těch, jehož praktické výstupy budeme moci využít v praxi při krizových situacích,“ uvedl k podpisu Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje.

„Jsem rád, že výsledky naší vědecké práce jsou takto pozitivně hodnoceny i ze strany konečných uživatelů,“ vyjádřil se Ivo Vondrák, rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Více informací naleznete zde: http://floreon.vsb.cz/base/