Nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1987 Jean-Marie Lehn předal v úterý, 6. září na půdě francouzské ambasády v Praze mezinárodní ceny Josepha Fouriera za výzkum v počítačových vědách třem mladým výzkumníkům z IT4Innovations. Alexandros Markopoulos (2. místo) a Marta Jarošová (5. místo) působí na VŠB-TU Ostrava, ve výzkumném programu Knihovny pro paralelní výpočty. Do této prestižní skupiny se dostal, a to dokonce jako první z umístěných, také další z týmu IT4Innovations - Zdeněk Vašíček, který je ale zástupcem Vysokého učení technického (VUT) Brno, přesněji Fakulty informačních technologií, partnera projektu IT4Innovations.

Ocenění mladí vědečtí pracovníci z týmu IT4Innovations vyhráli s počítačovými algoritmy, které umožňují zefektivnit např. konstrukční výpočty v průmyslu. Nový postup umožňuje vypočítat za 10 minut to, co se dnes počítá komerčním programem 3 dny.

Cenu Josepha Fouriera vyhlašuje Francouzské velvyslanectví ve spolupráci s průmyslem (konkrétně se společností BULL). Účastníci musí prokázat své schopnosti, vzdělání a talent předložením vlastní práce, jejíž obhajoba se pak odehrává před odbornou mezinárodní komisí. Cílem soutěže je ocenění nejlepších studentů doktorského studia a mladých vědeckých pracovníků z oblasti informatiky a informačních technologií, se speciálním zaměřením na návrh nebo využití výpočetně náročných algoritmů a metod, simulací a modelování, či na manipulaci s velkými objemy dat pro potřeby vědy a výzkumu ve veřejné i komerční sféře. Nejtalentovanější mladé vědce pak čeká morální i finanční ocenění.

Společnost BULL, s jejíž podporou se soutěž konala, udělila prvním třem finanční odměnu ve výši 50.000, 30.000 a 20.000 korun. První dva výherci, tedy právě Zdeněk Vašíček a Alexandros Markopoulos z IT4Innovations, navíc získali od Francouzského velvyslanectví v České republice stipendium na měsíční výzkumnou stáž na francouzské univerzitě podle vlastního výběru.

Předání cen se uskutečnilo v rámci oficiální slavnosti na Francouzském velvyslanectví v ČR pod společnou záštitou francouzského velvyslance v České republice Pierra Lévyho a nositele Nobelovy ceny za chemii z roku 1987 Jeana-Marie Lehna. Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy (podpořená společností BULL) byla letos udělena poprvé, když doplnila tradiční kategorie za jaderné vědy, za chemii, farmacii a lékařství.