Martin Palkovič, ředitel IT4Innovations národního superpočítačového centra, se stal členem poradní skupiny „Future and Emerging Technologies Advisory Group“ (FET AG) rámcového programu Horizon 2020 jako expert na informační a komunikační technologie. Horizont 2020 je rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace s rozpočtem téměř 80 miliard EUR na období 7 let (2014 až 2020). Díky těmto prostředkům se podaří podpořit nové průlomy a objevy ve vědě, a přenést je z laboratoří na trh.

Horizon 2020 je považován za prostředek k hospodářskému růstu Evropské unie a má podporu evropských představitelů a poslanců Evropského parlamentu, kteří se shodli na tom, že výzkum je investicí do naší budoucnosti, a proto se stal středem plánu Evropské unie pro inteligentní, udržitelný rozvoj a zaměstnanost.

FET AG je součástí poradních skupin, které byly založeny, aby poskytovaly doporučení Evropské komisi při implementaci rámcového programu Horizon 2020. FET AG se zabývá oblastí budoucích a vznikajících technologií (Future and Emerging Technologies) v rámci Priority I: Excelentní věda.