IT4Innovations národní superpočítačové centrum (IT4Innovations) se stalo členem Evropské technologické platformy pro oblast HPC (ETP4HPC, European Technology Platform in the area of High-Performance Computing), která se zaměřuje na definování výzkumných priorit v oblasti superpočítání.

ETP4HPC vydává a udržuje strategický plán výzkumu jako mechanismus pomáhající Evropské komisi definovat obsah pracovních programů pro HPC technologie. Dále působí jako „jeden hlas“ evropského HPC průmyslu ve vztahu s Evropskou komisí a národními orgány.

„Členství v ETP4HPC umožňuje IT4Innovations spolupodílet se na směrování Evropy v oblasti HPC a vhodně doplňuje naše členství v panevropské výzkumné infrastruktuře PRACE,“ komentuje ředitel IT4Innovations Martin Palkovič.