Na konci března 2019 se IT4Innovations národní superpočítačové centrum stalo členem mezinárodní neziskové organizace Big Data Value Association. Zařadilo se tak mezi významné průmyslové společnosti a prestižní vědecké organizace.

Big Data Value Association (BDVA) čítá 200 členů z celé Evropy ze sféry soukromé, veřejné i akademické. IT4Innovations se tak zařadilo mezi taková jména, jakými jsou IBM, Nokia, Siemens, Philips, SAP, Orange, Atos a další. Cílem BDVA je podpořit výzkum a inovace týkající se nápadů v oblasti velkých dat (Big Data). Digitální transformací v oblasti velkých dat a umělé inteligence chce rozvíjet celoevropský inovační ekosystém tak, aby se dosáhlo maximálně možného nejen hospodářského, ale i společenského přínosu a aby měla Evropa udržitelné vedoucí postavení ve zmíněných oblastech.

Více ke členství v BDVA dodává Kateřina Slaninová, senior researcher IT4Innovations: „Jako řádný člen se můžeme podílet na veškerých činnostech organizace, máme plné hlasovací právo a také můžeme být zvoleni do předsednictva. K významným výhodám rovněž patří možnost přímého přístupu na jednání s Evropskou komisí a zástupci členských zemí a tím získání možnosti ovlivnění strategického záměru v této oblasti, což považuji za klíčové.“

Více o Big Data Value Association na http://bdva.eu/.