Na konci roku 2014 dokončila společnost BULL implementaci genomické pipeline známé pod názvem „OMICS master“ na superpočítači ANSELM v rámci Národního superpočítačového centra v Ostravě (IT4I).

Vedle aktivit v oblasti kybernetické bezpečnosti působí společnost BULL především jako výrobce a integrátor superpočítačových systémů. Jednou ze specializací navázaných na superpočítačové technologie je i problematika genomické analýzy. BULL disponuje unikátním softwarovým řešením pro oblast genomiky nazvaným OMICS master. Toto řešení optimalizované pro běh a zpracování dat v prostředí superpočítačových systémů nasadila společnost BULL v druhé polovině roku 2014 na superpočítači ANSELM v rámci Národního superpočítačového centra v Ostravě. Nasazení a optimalizace OMICS master jsou částečně financovány prostřednictvím grantu TA ČR MOLDIMED.

Projekt, v rámci něhož byla genomická pipeline OMICS master naimplementována, je zaměřen na výzkum a analýzu lidského genomu. Zejména pak na výzkum genů způsobujících závažná onemocnění a diagnostiku variant těchto genů. Genomická pipeline OMICS master umožňuje provádět výpočetně náročné úlohy spojené se zpracováním enormních objemů dat pocházejících z nejnovějších typů NGS (Next Generation Sequencing) sekvenátorů. OMICS master a jeho nástroje pak rovněž nabízí uživatelům výkonné a flexibilní prostředí pro zkoumání genů a jejich variant.

Nasazené řešení mohou využívat jak vědeckovýzkumná centra zaměřená na zkoumání lidského genomu, tak i specializovaná pracoviště v rámci nemocničních zařízení.

O společnosti BULL s.r.o. www.bull.cz

Bull je lídrem v oblasti bezpečných digitálních systémů pro kritické aplikace. Skupina BULL se zabývá vývojem a implementací řešení, jejichž výpočetní výkon a zabezpečení slouží zákazníkům k optimalizaci jejich informačních systémů a podpoře podnikání. BULL nabízí vysokou přidanou hodnotu v oblasti počítačových simulací, cloud computingu, outsourcingu a bezpečnosti.

V současné době BULL zaměstnává kolem 9 200 lidí ve více než 50 zemích, s více než 700 zaměstnanci, kteří jsou zcela zaměřeni na výzkum a vývoj. V roce 2013 BULL zaznamenal tržby ve výši 1,3 miliardy €.

O Národním superpočítačovém centru IT4Innovations www.it4i.cz

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations realizuje výzkum zejména v oblastech superpočítání a vestavěných výpočetních systémů. Provozuje nejmodernější technologie a služby v této oblasti a zpřístupňuje je českým i zahraničním výzkumným týmům z akademické oblasti i průmyslu. V současné době centrum provozuje superpočítač Anselm. Superpočítač Salomon, který bude uveden do provozu v polovině roku 2015, se zařadí mezi sto největších superpočítačů na světě.

Centrum je od svého počátku součástí mezinárodní sítě superpočítačových center PRACE. Partnery projektu jsou Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Ústav geoniky Akademie věd ČR a Vysoké učení technické v Brně. Vybudování centra IT4Innovations je financováno prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, 85% je financováno z prostředků Evropské unie a 15% ze státního rozpočtu České republiky.