Do Ostravy dnes dorazil první kontejner, který je nedílnou součástí superpočítače vyrůstajícího v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations. Kontejner obsahuje zejména záložní energetické zdroje, které jsou pro hladký provoz superpočítače klíčové. Kontejner byl umístěn na campusu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), která je hlavním realizátorem projektu. Z Francie ho přivezla společnost BULL. Zároveň vrcholí soutěž o název superpočítače, do které se zapojila také široká veřejnost. „Už jsme obdrželi více než pět tisíc návrhů“ prozrazuje rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák. Návrhy zahrnují například variace ryze ostravských názvů typu Chachar či Baník nebo např. jména postav z novodobých sitcomů a filmů s IT tematikou jako Matrix, Sheldon či Holly.

Kontejner byl pomocí jeřábu umístěn na speciálně upravenou plochu, na které už je připravena potřebná infrastruktura. Jsou jí zejména elektroinstalace a chladící systémy. Hlavním obsahem kontejneru je záložní zdroj energie, bez kterého není bezvýpadkový provoz superpočítače možný. „Superpočítačové technologie jsou obecně velmi náročné na kvalitní a stálou dodávku energie. Servisní kontejner v kombinaci s dieselagregátorem umožní hladký průběh superpočítačových aplikací i v momentě, kdy standardní zdroje energie selžou“, vysvětluje Filip Staněk z IT4Innovations. Servisní kontejner měří přibližně 6 metrů, superpočítač bude umístěn v kontejneru 2x větším. Plocha je už nyní pod dvaceti čtyř hodinovou ostrahou.

První část superpočítače, který bude po dokončení patřit mezi nejvýkonnější stroje Evropy, bude z Francie přivezen taktéž ve speciálně upraveném kontejneru 27. března. To už bude vše připraveno k jeho fyzické instalaci. Vědci už také poprvé soutěžili o využití výpočetního času, který bude superpočítač nabízet od května. „Žádosti o využití výpočetního času zatím převyšují naše možnosti“, udává Branislav Jansík, ředitel superpočítačových služeb IT4I. Se zájmem o využití superpočítače se přihlásily desítky vědců z předních výzkumných institucí. Na ostravském superpočítači se tak bude počítat např. v oblasti nanotechnologií, biomedicíny, při vývoji nových léčiv, ve strojírenství či automobilovém průmyslu a chemii.

Národní superpočítačové centrum zapojilo do hledání jména pro nový stroj širokou veřejnost. „Musím přiznat, že zájem veřejnosti předčil naše očekávání“, komentuje rektor Vondrák. „Vedle návrhů jmen pro superpočítač nám chodí také e-maily, které oceňují otevřenost naší instituce vůči veřejnosti, ty nás těší o to více“, dodává. Soutěž o název potrvá do 20. března a vítěz pojede do francouzské centrály Group BULL, kam si s sebou navíc bude moci vzít notebook – další část atraktivní výhry. Zkrátka nepřijdou ani další soutěžící, kteří budou vylosováni. Připraveny jsou pro ně tablety či smartphony. O vítězném jménu rozhodne pětičlenná komise složená ze zástupců IT4I a BULL. Detaily k soutěži, která bude uzavřena ve středu 20. března jsou přístupné na portálu centra IT4Innovations, tedy na: www.it4i.cz/soutez.

Symbolický křest superpočítače je naplánován na květen, to už bude superpočítač ve zkušebním provozu. Celkové náklady na výrobu, instalaci a provoz první části ostravského superpočítače, spolu s dvouletým pronájmem mobilního datového centra, vyjdou na 90 milionů korun. Celkově má projekt

Národního superpočítačového centra IT4Innovations hodnotu zhruba dvě miliardy korun. Zahrnuje i čerstvě rozestavěnou budovu centra za zhruba 193 milionů korun, která pak bude ukrývat celý superpočítač i všechny související výzkumné aktivity. VŠB - TUO získala na projekt 1,8 miliardy korun z evropských fondů. Národní superpočítačové centrum IT4Innovations se zaměřuje na vědecký výzkum v oblasti informačních technologií, a to právě s důrazem na výzkum a vývoj v oblasti superpočítání. Na projektu od počátku spolupracují také další tři univerzity – Ostravská univerzita, Slezská univerzita a VUT Brno. Spolu s nimi se na jedinečném centru superpočítání podílí také Akademie věd, přesněji její Ústav geoniky. Národní superpočítačové centrum IT4Innovations je od svého počátku součástí mezinárodní sítě superpočítačových expertních pracovišť PRACE a členové jeho týmu jsou mezinárodně uznávanými odborníky.