Cloudifikace výrobního inženýrství pro prediktivní digitalizovanou výrobu (Cloudification of Production Engineering for Predictive Digital Manufacturing)

Letos v říjnu byl spuštěn inovační projekt rámcového programu Evropské unie Horizont 2020 “CloudiFacturing” (www.cloudifacturing.eu). Při této příležitosti se v německém Darmstadtu poprvé sešlo všech 33 projektových partnerů z celé Evropy. Setkání se konalo ve výzkumném institutu Fraunhofer IGD, který zastává funkci koordinátora projektu.

Projekt CloudiFacturing navazuje na předchozí evropské projekty “CloudFlow” (www.eu-cloudflow.eu) a “cloudSME” (www.cloudsme-project.eu). Výsledky těchto projektů ukázaly, jaké výhody cloudifikace inženýrských služeb přináší. Jejich přínos spočívá ve spojení vysoce výkonných výpočetních (HPC) technologií s výpočetními nástroji a cloudovými platformami. Malé a střední podniky tak získávají možnost počítat výpočetně velmi náročné úlohy, které by bez cloudových a/nebo HPC technologií nebyly schopny vyřešit. Podniky navíc zkracují dobu vývoje inovativních produktů a zvyšují tím svou konkurenceschopnost.

Posláním projektu CloudiFacturing je optimalizovat výrobní procesy a produktivitu pomocí modelování a simulací založených na cloudových/HPC technologiích a využít online výrobních dat i pokročilé datové analýzy. Cílem projektu je naplnit vizi konceptu čtvrté průmyslové revoluce, tzv. Průmyslu 4.0.

V rámci jednotného kontaktního místa budou nabízeny cloudové technologie startupů clesgo (www.clesgo.com) a cloudSME (www.cloudsme.eu). Integrovaný digitální trh vytvořený v rámci projektu CloudiFacturing otevře novou cestu pro analýzu výroby, rozšíří procesy ve výrobním inženýrství a dokáže simulovat i optimalizovat výrobní procesy v reálném čase. Digitální trh navíc poskytne zúčastněným stranám možnost vzájemné komunikace a spolupráce.

Projekt CloudiFacturing bude zaštiťovat více než 60 evropských organizací (včetně malých a středních podniků) a podpoří okolo 20 mezinárodních aplikačních experimentů, které budou vybírány z projektů podaných ve dvou veřejných výzvách. Od dnešního dne mohou zájemci o spolupráci kontaktovat Tomáše Karáska, který je hlavním koordinátorem projektu pro Českou republiku (tomas.karasek@vsb.cz).