Student Michal Merta z Katedry aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a současně vědecký pracovník Národního superpočítačového centra IT4Innovations obdržel ve čtvrtek 18. června 2015 cenu Josepha Fouriera pro nejlepšího studenta doktorského studia v oblasti informatiky a výpočetních věd. Navázal tak na úspěch svého kolegy Václava Haply z loňského roku.

Ceny za počítačové vědy, ale také farmacii, lékařství a chemii uděluje mladým českým vědcům Francouzské velvyslanectví v České republice ve spolupráci se společnostmi Pierre Fabre Médicament, BULL, Sanofi a Solvay ČR. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v prostorách Buquoyského paláce v Praze a proběhl za účasti čestného hosta pana profesora Jeana-Marie Lehna, nositele Nobelovy ceny za chemii za rok 1987, a J.E. velvyslance Francie v České republice pana JeanaPierra Asvazadouriana.

Oceněni jsou vždy tři studenti v každé kategorii. Odborná komise posuzuje kvalitu jejich výzkumných prací, které musí kandidáti následně představit také během ústní prezentace. „Udělení Ceny Josepha Fouriera považuji za ocenění dlouhodobé práce celého týmu lidí, kteří se na Katedře aplikované matematiky a v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations zabývají metodou hraničních prvků a její paralelizací. S kolegou Janem Zapletalem a s naším vedoucím Daliborem Lukášem se věnujeme vývoji efektivních paralelních řešičů založených na metodě hraničních prvků, které umožní řešení rozsáhlých inženýrských úloh, např. z oblasti modelování šíření zvuku. Velmi nám v tom pomáhá superpočítačová infrastruktura IT4Innovations, kterou během vývoje hojně využíváme,“ řekl oceněný Merta.

Všichni ocenění studenti dostali od partnerských společností cenu v podobě šeku na 50, 30 a 20 tisíc korun a dva nejlepší z každé kategorie pak navíc od Francouzského velvyslanectví v České republice studijní stipendium na měsíční výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři dle svého výběru. „Měsíční stáž ve Francii bych rád využil k navázání hlubší spolupráce s tamními špičkovými výzkumnými středisky,“ doplnil Merta.