Akademický senát VŠB – Technické univerzity Ostrava na svém zasedání dne 19. prosince 2023 odsouhlasil transformaci Laboratoře big data analýz na Laboratoř kvantových výpočtů.

Výzkumný tým laboratoře se bude věnovat vývoji nových algoritmů pro kvantové počítače a simulátory včetně jejich aplikací do praxe, korekci kvantových chyb, výzkumu v oblasti kvantových technologií, komunikace, kryptografie, optimalizace a strojového učení. Vedením laboratoře je prozatímně pověřen prof. Marek Lampart, a to do doby, než bude nový vedoucí laboratoře zvolen ve výběrovém řízení. 

V souvislosti s tímto zaniká Laboratoř pro big data analýzy, kterou vedl prof. Miroslav Vozňák.