Zaměstnanci výzkumných organizací se sídlem v České republice mohli do 26. listopadu 2023 podat žádosti o výpočetní čas na akcelerované části superpočítače LUMI (LUMI-G) v rámci mimořádné výzvy pro společensky důležité úkoly: přístup pro AI aplikace a aplikace akcelerované GPU.

V této mimořádné výzvě bylo mezi devět projektů přerozděleno 115 007 uzlohodin na LUMI-G. Čím se úspěšní žadatelé z Vysokého učení technického v Brně, Technické univerzity v Liberci a sedm vědců z Českého vysokého učení technického v Praze budou ve svých projektech zabývat, zjistíte zde