Ve dnech 18.–21. března 2024 se konal další ročník konference EuroHPC Summit. Tradičního setkání evropské komunity v oblasti HPC, AI a QC se zúčastnili političtí představitelé EU, zástupci superpočítačových center, včetně IT4Innovations, i průmyslových firem. Čtyřdenní setkání proběhlo v belgických Antverpách zúčastnilo se jej 700 návštěvníků.

EuroHPC Summit zahájil Rafał Duczmal, předseda správní rady EuroHPC JU, a to výčtem úspěchů, kterých celoevropský společný podnik EuroHPC dosáhl a vyzdvihnul roli lidí, kteří vizi Evropské unie, zúčastněných zemí a soukromých partnerů stát se světovým lídrem v oblasti superpočítačů naplňují. „Všechny tyto významné úspěchy se neobejdou bez lidí. Talentovaní a vzdělaní lidé jsou největším evropským bohatstvím,“ vysvětlil Duczmal důležitost investování do evropských kompetencí a dovedností a zaměření se na rozšiřování možností využití HPC, AI a QC technologií.

Ondřej Vysocký z Laboratoře pro výzkum infrastruktury byl jedním z řečníků sekce na téma „How Does One Define an ‘Energy Efficient‘ HPC System? From Data to Action“. Se zástupci německého superpočítačového centra HLRS, finského CSC, španělského BSC a softwarovým architektem firmy EVIDEN debatovali na téma energetické účinnosti superpočítačů a jak ji nejlépe vyjádřit.

 V rámci sekce jsme se shodli, že nejrozšířenější metriky energetické efektivity nevyjadřují, jak efektivně je systém využíván. Nicméně pro zavedení vhodnější metriky je nutné v rámci komunity definovat ‚užitečnou práci‘, kterou HPC systém produkuje. Tato je jedním z témat do diskuze pro pracovní skupiny EE HPC WG nebo ETP4HPC, které panelovou sekci zaštiťovalo,“ dodává Ondřej Vysocký.

   

Součástí konference byl podruhé i EuroHPC Demo Lab, prostor věnovaný přestavení sedmi superpočítačů pořízených s přispěním EuroHPC JU. V demo laboratoři se odhalovalo kouzlo výpočetního výkonu. HPC ambasadoři – studenti programu EUMaster4HPC – návštěvníky seznamovali se superpočítači a na živých ukázkách demonstrovali využití síly superpočítačů Karolina, Leonardo, Vega, LUMI, Discoverer, Meluxina a MareNostrum5.
Superpočítač Karolina, který v létě 2024 oslaví tři roky od svého spuštění, zazářil v úterý dopoledne, kdy jsme představili jeho výkon a význam nejen pro českou vědu, 35 % výkonu superpočítače je totiž vyhrazeno pro členské státy EuroHPC. V demo laboratoři byla představena nová verze Platformy LEXIS. Ta umožňuje provádět složitá workflows s výpočetními úlohami a distribuovanou správu dat napříč několika superpočítači EuroHPC JU. Přítomným bylo předvedeno federované workflow mezi superpočítači Karolina a LUMI, a to v rámci aplikace pro objevování léčiv vyvinuté v projektu LIGATE. Studenti dále představili jednoduché HPC workflow s aplikací AI nasazené v kontejneru na klastru Karolina prostřednictvím Platformy LEXIS jako jedné z jejích nových funkcí.

   

Druhá demo aplikace se zaměřila na přímé využití superpočítače Karolina pro generování deep fake videí jako případové studie s AI vyžadující značný výpočetní výkon. Studenti fotili účastníky konference ve vysokém rozlišení a měnili je s účastníky v záznamech z konferenčních sezení. Demo laboratoř zaznamenala mezi účastníky velký úspěch a přilákala mnoho kolemjdoucích, kteří ji hodnotili velmi pozitivně, což také vedlo k zajímavým diskuzím.

Jedna z paralelních sekcí konference byla vyhrazena představení novinek ve vývoji evropského procesoru pro superpočítače, jehož první generace by měla přijít na trh v následujícím roce. Velká pozornost byla kladena na technologii RISC-V, která v budoucích generacích doplní výpočetní jádra společnosti ARM. Sekce se zúčastnil i Philippe Notton, generální ředitel a zakladatel společnosti SiPearl, která má evropský procesor, i díky dotaci Evropské komise, za úkol na trh dodat, a Karel Masařík, prezident společnosti Codasip a člen představenstva RISC-V International.

Ondřej Vysocký, který byl posluchačem sekce, dodává: „Přednášející představili řadu projektů, v kterých bylo a nadále bude investováno mnoho energie a financí a které jsou součástí cesty k evropským top-level výpočetním procesorům a akcelerátorům. Jak se panelisté shodli, cílem evropských investic není vytvořit zcela nezávislý eco-systém, ale podpořit vznik evropských technologií, na kterých by byl závislý celý svět.“

V rámci posterové sekce konference bylo k vidění několik výzkumných a inovačních projektů EuroHPC JU. Prezentována byla mimo jiné Centra excelence POP3, SPACE a MaX i mezinárodní projekty ACROSS, EUMaster4HPC, EUPEX, EuroCC, IO-SEA, LIGATE, SCALABLE, na jejichž řešení se IT4Innovatons podílí.

IT4Innovations se zapojilo i do EUMaster4HPC Student Challenge, kde náš kolega Jakub Homola mentoroval jeden z týmů. Na čem pracovali Giorgio Bettonte, Jacopo Palumbo a Majesa Trimmel, i ostatní týmy (celkem jich bylo devět), vysvětluje Jakub Homola: „Všechny týmy měly stejný úkol – pomocí metody sdružených gradientů vyřešit soustavu lineárních rovnic. Měli k tomu využít dnešní HPC technologie, s tím že se kladl důraz nejen na dosažený výkon, ale i na diverzitu použitých technologií a nástrojů (OpenMP, MPI, GPU, FPGA, ...), kvalitu a přehlednost kódu, a schopnost analyzovat a zdůvodnit dosažený výkon.“

Studenti tak měli na konferenci příležitost prezentovat výsledky své práce, ale také především předvést, co se během studia naučili. Dostali příležitost podělit se o své zkušenosti se studiem EUMaster4HPC a vyzdvihnout benefity jejich účast na konferenci, která obohatila jejich rozhled z pohledu nejen navazování nových kontaktů napříč evropskou HPC komunitou, ale také kariérních možností.

Novinkou letošního ročníku konference byl tzv. quick-fire career fair, prostor vyhrazený pro propojení studentů celoevropského studijního programu EUMaster4HPC, který vzdělává novou generaci HPC specialistů, s potenciálními pracovišti, nejen superpočítačovými centry, ale i účastníky z průmyslu. IT4Innovations samozřejmě na této části nechybělo. 

  

Rozhovorů se studenty se ujali Tomáš Kozubek, vědecký ředitel IT4Innovations, společně s Radovanem Paskem, vedoucím Oddělení provozu a správy HPC v IT4Innovations. Studenti měli jedinečnou příležitost setkat se s odborníky a diskutovat o možnostech a kariéře ve správě superpočítačů, HPC aplikací i v kvantovém výzkumu.

Na konferenci navázal celodenní komunikační workshop evropských Národních center kompetence pro HPC a Center Excelence. Skupina tvořená zástupci více než 16 evropských zemí pracovala především na rozvoji a propojení komunikačních aktivit jednotlivých center, ale také na osvojení a integraci nových formátů online komunikace. Kromě video-obsahu pro sociální sítě tak vznikne nový podcast zaměřený na superpočítání.

Vybrané prezentace z konference si můžete stáhnout a prohlédnout zde.