Posuňte své podnikání na vyšší úroveň díky HPC

Využijte otevřené výzvy projektu FF4EuroHPC k předkládání návrhů zaměřenou na špičkové aplikační projekty zahrnující inovativní a agilní malé a střední podniky. Podpořeny budou návrhy projektů, které se zaměřují na řešení obchodních výzev, jimž čelí evropské malé a střední podniky působící v nejrůznějších aplikačních oblastech. Upřednostněny však budou zejména oblasti jako strojírenství a zpracovatelský průmysl a také odvětví, jež vykazují rychlý hospodářský růst nebo mají konkrétní hospodářský dopad pro Evropu.

Uzávěrka přihlášek: 27. ledna 2021, 17:00 CET
Zahájení otevřené výzvy: 1. června 2021
Délka trvání otevřené výzvy: 15 měsíců
Financování otevřené výzvy: orientační celkový rozpočet – 3 miliony EUR
Maximální rozpočet na 1 projekt: 200 000 EUR

Návrhy musí být podány v anglickém jazyce a výhradně v elektronické podobě prostřednictvím webové stránky: www.ff4eurohpc.eu

Více informací k otevřené výzvě naleznete na: www.ff4eurohpc.eu/open-call