IT4Innovations národní superpočítačové centrum se zapojilo do projektu LIGATE, ve kterém budou využity evropské superpočítačové systémy za účelem zlepšení počítačového návrhu léků. Ostravské superpočítače tak přispějí svým výkonem k rychlé reakci na celosvětovou pandemickou krizi.

Cílem projektu LIGATE je udržet celosvětové vedoucí postavení Evropy v počítačovém návrhu léčiv (Computer-Aided Drug Design, CADD) s využitím současných evropských špičkových superpočítačů i budoucích exascalových systémů. Projekt LIGATE je koordinován italskou společností Dompé Farmaceutici, která je rovněž koordinátorem evropského projektu Exscalate4COV. Konsorcium Exscalate4COV je známé tím, že provedlo největší superpočítačový experiment, který kdy byl absolvován v souvislosti s virem SARS-CoV-2 za účelem nalezení potenciálních léků k léčbě nemoci COVID-19.

„Projekt LIGATE umožní nástrojům platformy EXSCALATE vyhodnotit více než 1 bilión molekul v jedné simulaci, a to zapojením umělé inteligence a strojového učení,“ vysvětluje Jan Martinovič z Laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace, který je hlavním řešitelem projektu v IT4Innovations.Strojové učení navíc přinese zvýšení kvality prováděných simulací,“ dodává Branislav Jansík, ředitel Superpočítačových služeb IT4Innovations.

IT4Innovations v rámci projektu LIGATE dodá vylepšenou sadu nástrojů HyperTools, které umožňují efektivně spouštět velké množství simulačních úloh na superpočítačích. Všechny aktualizace těchto nástrojů budou k dispozici jako open source a mohou tak být využity i v jiných projektech souvisejících s efektivní organizací výpočtů pro řešení vědeckých úloh. „IT4Innovations nasadí řešení LIGATE na své superpočítačové systémy, a to včetně současně instalovaného superpočítače Karolina. Díky počítačovému návrhu léčiv tak bude možné v budoucnu rychle reagovat například na celosvětovou pandemickou krizi,“ doplnil Jan Martinovič.

Projekt LIGATE odstartoval na počátku tohoto roku a po dobu následujících tří let bude financován z rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizont 2020 a účastnických zemí. Celkově bude podpořen částkou 5,9 milionů EUR.


Tento projekt získal finanční prostředky z Evropského společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku na základě grantové dohody č. 956137. Společný podnik získává podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 a Itálie, Švédska, Rakouska, České republiky a Švýcarska.