O výpočetní čas pro nekomerční účely si instituce mohou zažádat v rámci veřejných grantových soutěží. Grantová soutěž je vypisovaná 3x ročně (únor, červen, říjen) pro zaměstnance výzkumných, vědeckých a vzdělávacích organizací.

Rozdělované výpočetní zdroje:
74 500 000
core hours

 

Technické parametry superpočítače Salomon:
1 008 výpočetních uzlů a 129 TB operační paměti RAM. Obsahuje 864 Intel(r) Xeon Phi ™ 7120 koprocesorových karet s 52 704 jádry a 13,8 TB paměti RAM.

 

Technické parametry superpočítače Anselm:
209 výpočetních uzlů; každý uzel osazen dvěma osmi jádrovými procesory architektury x86-64 SandyBridge, 64 GB RAM paměti a lokálním diskem kapacity 300 GB.

Technické parametry superpočítače Barbora:
192 výpočetních uzlů bez akcelerátorů, 8 výpočetních uzlů s akcelerátory GPU – 4x NVIDIA Tesla V100-SXM2, 1 FAT uzel – vybavený 6 144 GB RAM.

Termín podání žádosti:
6. 10. 2020 – 1. 12. 2020

Oprávnění žadatelé:
Zaměstnanci akademických a výzkumných institucí, které mají sídlo nebo pobočku v České republice. Dále osoby, které získaly a/nebo se podílí na realizaci výzkumného grantu z veřejných zdrojů České republiky.
Pro oprávněnost žadatele není důležité občanství.

Způsob podání žádosti:
Žádost bude akceptována pouze v anglickém jazyce.

Formulář žádosti:

Vyplněnou žádost podávejte skrze webový portál.

Datum oznámení výsledků:
19. 1. 2021

Termín čerpání získaného výpočetního času:
Předpokládaný začátek čerpání 26. 1. 2021 (předpokládaný konec čerpání 25. 10. 2021).
Upozorňujeme žadatele, že termíny čerpání získaného výpočetního času se mohou změnit.

Typ výzvy: Open

Hodnocení žádostí:
Hodnocené budou tři oblasti: Scientific excelence, Computational readiness a Socioeconomic impact. Hodnocení provedou nezávislí hodnotitelé podle pravidel hodnocení Open Access. U hodnocení bude komise přihlížet také k návaznosti předloženého projektu na jiné projekty nebo granty: Mezinárodní (H2020, EuroHPC, ERC atd.), Národní (GAČR, TAČR atd.) nebo lokální (Studentské grantové soutěže atd.), k míře a detailu výpočtu požadovaných zdrojů a k návaznosti na předpokládané patentové výstupy, hospodářské smlouvy nebo jiné aplikované výsledky.
Váha 50 % bude přiřazena hodnocení publikačních výsledků předcházejících projektů IT4I, registrovaných na https://scs.it4i.cz/publications. V průměru očekáváme 0,75 publikace na projekt. Toto bude aplikováno na všechny projekty starší 15 měsíců. Uchazeč bude o výsledku soutěže vyrozuměn do 35ti pracovních dní od uzavření soutěže. Vyrozumění proběhne elektronicky, na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti.

Termín vyhlášení příští veřejné grantové soutěže:
1. 2. 2021