Rozdělované výpočetní zdroje:
85 000 000 core hours

Technické parametry superpočítače Salomon:
1 008 výpočetních uzlů a 129 TB operační paměti RAM. Obsahuje 864 Intel(r) Xeon Phi ™ 7120 koprocesorových karet s 52 704 jádry a 13,8 TB paměti RAM.

Technické parametry superpočítače Anselm:
209 výpočetních uzlů; každý uzel osazen dvěma osmi jádrovými procesory architektury x86-64 SandyBridge,
64GB RAM paměti a lokálním diskem kapacity 300GB.

Technické parametry superpočítače Barbora::
192 výpočetních uzlů bez akcelerátorů, 8 výpočetních uzlů s akcelerátory GPU – 4x NVIDIA Tesla V100-SXM2,
1 FAT uzel – vybavený 6144GB RAM

Termín podání žádosti:
7.2.2020 – 1.4.2020

Oprávnění žadatelé:
Zaměstnanci akademických a výzkumných institucí, které mají sídlo nebo pobočku v České republice. Dále osoby, které získaly a/nebo se podílí na realizaci výzkumného grantu z veřejných zdrojů České republiky.
Pro oprávněnost žadatele není důležité občanství.

Způsob podání žádosti:
Žádost bude akceptována pouze v anglickém jazyce. Formulář žádosti:

Vyplněnou žádost podávejte skrze webový portál.

Datum oznámení výsledků:
20.5.2020

Termín čerpání získaného výpočetního času:
Předpokládaný začátek čerpání 27.5.2020 (předpokládaný konec čerpání 21.2.2021, 22.6.2021, 22.10.2021).
Upozorňujeme žadatele, že termíny čerpání získaného výpočetního času se mohou změnit.

Typ výzvy:
Open

Hodnocení žádostí:
Hodnocené budou tři oblasti: Scientific excelence, Computational readiness a Socioeconomic impact. Hodnocení provedou nezávislí hodnotitelé podle pravidel hodnocení Open Access.U hodnocení bude komise přihlížet také k návaznosti předloženého projektu na jiné projekty nebo granty: Mezinárodní (H2020, EuroHPC, ERC, …), Národní (GAČR, TAČR, …)nebo lokální (Studentské grantové soutěže, …),
k míře a detailu výpočtu požadovaných zdrojů a k návaznosti na předpokládané patentové výstupy, hospodářské smlouvy nebo jiné aplikované výsledky.
Váha 50% bude přiřazena hodnocení publikačních výsledků předcházejících projektů IT4I, registrovaných na https://scs.it4i.cz/publications. V průměru očekáváme 0.75 publikace na projekt. Toto bude aplikováno na všechny projekty starší 15 měsíců.Uchazeč bude o výsledku soutěže vyrozuměn do 35ti pracovních dní od uzavření soutěže. Vyrozumění proběhne elektronicky, na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti.

Termín vyhlášení příští veřejné grantové soutěže:
6.6.2020