Guidelines for presenting affiliations and acknowledgments in publicationS

EN

 

This work was supported by The Ministry of Education, Youth and Sports from the Large Infrastructures for Research, Experimental Development and Innovations project „e-Infrastructure CZ – LM2018140“.

 


CZ

Tato práce byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z podpory Velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace v rámci projektu „e-Infrastruktura CZ – LM2018140“.