Mikromechanika geomateriálů


geotechnika

Pro zlepšení vlastností horninového materiálu lze použít injektáže, např. pomocí polyuretanových pryskyřic. Vlastnosti takto připraveného kompozitního materiálu (geokompozitu) lze opět studovat vytvořením matematického modelu reprezentativního objemu a aplikací různých typů zatížení. Takto lze i hledat nejvhodnější složení pryskyřice, zjistit citlivost na změnu složení, posoudit technologie injektování apod. Využití matematického modelování a výkonné paralelní výpočetní techniky společně s počítačovou tomografií umožňuje analýzu mechanických vlastností a optimalizaci materiálů se složitou vnitřní strukturou.

 

Řešení úloh multifyziky (proudění a mechanika)


reseni

Speciálně se zaměřujeme na úlohy proudění v porézním prostředí v souvislosti s mechanickou deformací. Tyto úlohy se objevují v geomechanice při využití podzemních ložisek ropy a plynu, nebo při podzemním ukládání oxidu uhličitého. Další oblastí může být utěsnění podzemních prostor, které je nezbytné např. při podzemním ukládání vyhořelého jaderného paliva. V tomto směru se tým Výzkumného programu na Ústavu geoniky účastní mezinárodního projektu Decovalex (zkratka pro “Development of Coupled Models and their Validation against Experiments”) a modelování experimentů SEALEX (dlouhodobé sledování těsnící schopnosti bobtnajícího bentonitu) v experimentálním minitunelu (průměr 60cm) v podzemní laboratoři Tournemire v jižní Francii, viz obrázek. V daném případě jde o modelování zahrnující nesaturované proudění v bentonitu i v okolních horninách a mechanickou reakci zahrnující plasticitu, bobtnání, změnu pórového prostoru a další poměrně složité a nelineární efekty.

 

Ladění rázových tlumičů a charakterizace jejich pohybů


ladeni

V mechanických soustavách se setkáváme s vibracemi, které jsou přenášeny z okolního prostředí na dané zařízení. Takové vibrace jsou obvykle nežádoucí a mohou způsobit i poškození mechanizmu, je tedy nutné vibrace tlumit. Jedním ze způsobů tlumení vibrací je instalace rázového tělesa, které absorbuje energii a tím utlumí vibraci celého systému. Ačkoliv je idea jednoduchá, ukazuje se, že nastavení daného tlumiče je obtížným inženýrským problémem. Model je totiž extrémně citlivý na počáteční podmínky, zejména rezonanční frekvenci. Simulace nám tedy dávají silný nástroj k nalezení bifurkačních hranic, pro něž je celková vibrace minimální, a umožňují studium trajektorií, které mohou být periodické, kvaziperiodické či dokonce chaotické. Pomocí daných simulací hledáme ideální nastavení tlumiče, určení hmotnosti rázových těles, tuhosti pružin či šířky mezer světlých výšek tlumiče.

Tisková zpráva: V Ostravě navýší a zmodernizují kapacity superpočítačového centra
V Ostravě navýší a zmodernizují kapacity superpočítačového centra
Pozvánka na kurz Advanced OpenMP Programming – Host Performance and Accelerator Offloading (28-29/11/2018)
Kdy: Kdy: středa 28. listopadu 2018 9.30 hod. – čtvrtek 29. listopadu 2018 15.30 hod. […]
15. kolo veřejné grantové soutěže
Veřejná grantová soutěž je vypisována pravidelně 3x ročně pro zaměstnance výzkumných, vědeckých a vzdělávacích organizací, […]
8. výzva PRACE SHAPE – výpočetní čas pro malé a střední podniky
Od 1. října je spuštěna 8. výzva k podávání žádostí do programu SHAPE. Do 1. […]
IT4Innovations Newsletter Q3/2018
Newsletter Q3/2018
Všechny aktuality