Vyvíjíme metody a algoritmy, které dokáží efektivně využít moderní superpočítače pro modelování fyzikálních a dalších obdobných procesů popsaných diferenciálními rovnicemi. Zvláštní pozornost je věnována algoritmům optimálním, či téměř optimálním, a to ve dvou aspektech. Jednak v tom, že se zvyšujícím se počtem neznámých roste výpočetní pracnost jen lineárně, a jednak v tom, že výpočetní práci je možno rozdělit i mezi velké množství výpočetních procesorů či jader bez ztráty efektivity.

Kromě numerického modelování jednotlivých procesů se zaměřujeme na řešení úloh další úrovně složitosti, jako jsou úlohy multifyziky, kdy současně modelujeme více vzájemně se ovlivňujících procesů, řešení multiškálových úloh, kdy uvažujeme interakci procesů v mikro a makro struktuře, řešení inverzních úloh pro identifikaci fyzikálních parametrů a řešení úloh tvarové nebo materiálové optimalizace.

Aplikace se v současnosti týkají především těchto oblastí:

Z NAŠEHO PORTFOLIA

Vedoucí výzkumného programu
 • prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.

person

Zástupce vedoucího výzkumného programu
 • doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.
Tajemník výzkumného programu
 • RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
Senior researcher
 • doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
 • prof. RNDr. Pavel Burda, CSc.
 • doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.
 • doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
 • doc. DR.RER.NAT. Ing. Jan Valdman
 • doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Researcher
 • Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
 • Ing. Martin Čermák, Ph.D.
 • Ing. Václav Šátek, Ph.D.
 • doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Ph.D. student
 • Ing. Lukáš Malý
 • Ing. Lukáš Pospíšil
 • Ing. Alena Vašatová
 • Ing. Jan Zapletal

 

2013

KUČERA, R.; KOZUBEK, T.; MARKOPOULOS, A. On large-scale generalized inverses in solving two-by-two block linear systems, Linear Algebra and its Applications. Volume 438, Issue 7, p. 3011-3029. Doi: http://dx.doi.org/ 10.1016/j.laa.2012.09.027. 2013.

NOVÁK, J.; KUČEROVÁ, A.; ZEMAN, J. Microstructural enrichment functions based on stochastic Wang tilings. In Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering. Volume 21, No. 2. Doi: http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/21/2/025014. 2013.

AXELSSON, O. Preconditioners for Some Matrices of Two-by-Two Block Form, with Applications, I. In Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. Volume 45, p. 45 – 67. 2013.

AXELSSON, O.; BLAHETA, R.; SYSALA, S.; AHMAD, B. On the solution of high order stable time integration methods. In Boundary Value Problems, Springer Verlag. Doi: http://dx.doi.org/10.1186/1687-2770-2013-108. 2013.

BLAHETA, R.; JAKL, O.; STARÝ, J.; TURAN, E. Parallel Solvers for Numerical Upscaling. P. Manninen and P. Oster (Eds.): PARA 2012, LNCS 7782. Volume 7782, p. 375 – 386. 2013

HASLINGER, J.; KUČERA, R. T-FETI based algorithm for 3D contact problems with orthotropic friction. In Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics. Volume 56, p. 131-149. Doi: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33968-4_9. 2013

LAMPART, M.; ZAPOMĚL, J. Dynamics of the electromechanical system with impact element. In Journal of Sound and Vibration. Volume 332, Issue 4, p. 701 – 713. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2012.10.013. 2013

GARCIA GUIRAO, J. L; LAMPART, M.; ZHANG, G. H. On the dynamics of a 4d local Cournot model. In Applied mathematics & information sciences. Volume 7, No. 3, p. 857-865.Doi: http://dx.doi.org/10.12785/amis/070303. 2013

 

2012

KUČERA, R.; KOZUBEK, T.; MARKOPOULOS, A.; MACHALOVÁ, J. On the Moore-Penrose inverse in solving saddle-point systems with singular diagonal blocks, Numerical Linear Algebra with Applications. Volume 19, Issue 4, p. 677-699, doi: http://dx.doi.org/10.1002/nla.798. 2012.

LAMPART, M. Stability of the Cournot equilibrium for a Cournot oligopoly model with n competitors. In Chaos, Solitons & Fractals . Volume 45, Issues 9 – 10, p. 1081-1085. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.chaos.2012.05.007. 2012.

SYSALA, S. Application of a modified semismooth Newton method to some elasto-plastic problems. In Mathematics and Computers in Simulation. Volume 82, Issue 10, p. 2004-2021. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2012.03.012. 2012.

TICHÝ, T. An Application of an n-dimensional Fuzzy Smoothing Filter in Financial Modeling. In BEIAC 2012 - 2012 IEEE Business, Engineering and Industrial Applications Colloquium. p. 231-236.2012.

 

Přednostní možnost využití výpočetních zdrojů IT4Innovations v souvislosti s COVID-19
Vážení uživatelé výpočetních zdrojů IT4Innovations, ve světle událostí, které se dějí kolem nás a týkají […]
Tisková zpráva: České superpočítače jsou připraveny na boj s koronavirem
České superpočítače jsou připraveny na boj s koronavirem
21. výzva PRACE Project Access
Žádosti o přidělení výpočetního času na systémech Tier-0 v rámci grantové soutěže PRACE Project Access […]
IT4Innovations Newsletter Q4/2019
IT4Innovations Newsletter Q4/2019
Tisková zpráva: Vzniká Digitální inovační hub Ostrava
Vzniká Digitální inovační hub Ostrava
Všechny aktuality