Tlumící element snižující hluk při odfuku páry


tlumic

U elektrárenských kotlů je v některých případech nutné provést odfuk páry a tím snížit tlak v systému. Tento odfuk se provádí přes zařízení skládající se z pojistného ventilu a tlumiče. Primární funkcí tlumiče je snížení hodnoty tlaku v systému na hodnotu přípustného tlaku. Při této změně dochází v tlumiči k vysoce turbulentním změnám, které generují akustické emise. Pokud je tlumič blízko obydlené oblasti, je nutné hladinu akustických emisí co nejvíce snížit na hladinu povolenou hygienickými normami. Pomocí CFD výpočtů lze vznikající hluk v tlumiči predikovat a vhodnou optimalizací jej snížit.

 

Výzkum a vývoj brzdového systému G-Cooling System (GCS)


GCS_Obr1

Konvenční chlazení kotoučových brzd vzduchem je dnes představováno především ventilovanými a vrtanými disky. Tyto brzdové systémy se snaží maximalizovat teplosměnnou plochu tvarem brzdového disku. GCS brzdový systém je navíc (oproti pouhému tvaru disku) opatřen speciálním krytem (difuzorem), který využívá kinetické energie vzduchu na výstupu z kotouče a tlakem pak chladící vzduch prohání znovu skrze kotouč příčnými otvory brzdového kotouče, čímž je dosaženo většího chladícího efektu. Chlazení je u brzd prioritní, neboť i ty nejlepší frikční materiály mají své teplotní limity. Kromě chladící funkce plní dále difuzor funkci protekční a chrání před účinky abrazivních částic jako je voda, sníh, sůl, prach apod., což dále zvyšuje účinnost brzd a jejich životnost. GCS brzdový systém je nový koncept vzduchem chlazené kotoučové brzdy vhodný především pro závodní vozy s extrémní potřebou chlazení brzdového systému a je vhodný pro aplikaci na ocelové, karbonové či karbon/keramické kotoučové brzdové systémy. Vývoj tohoto zařízení je orientován především pro oblast závodních vozů Formule 1, ale své využití může najít i v běžném provozu.

 

Čidlo pro měření teploty motorových spalin


continental

Hlavními měřítky při návrhu čidla pro měření teploty spalin jsou přesnost měření a co možná nejkratší doba náběhu. S využitím CFD termodynamických simulací je možno provést řadu výpočtů na jejichž základě je možno navrhnout čidlo splňující požadavky na ně kladené. Pro správný návrh čidla s krátkou dobou náběhu je nutno znát koeficient přestupu tepla mezi čidlem a proudícími spalinami. Jeho přesné určení pro každý z návrhů by bylo při použití konvenčních metod založených na předchozích zkušenostech a experimentálním měření velmi časově a finančně náročné. S využitím matematického modelování a vysoce výkonných počítačových systému je možné celý tento proces výrazně urychlit a tím i podstatně snížit náklady spojené s vývojem.

 

Biomechanika


biomechanika

Při řešení ortopedických problémů je důležité znát mechanické vlastnosti kostí. Ty jsou dány především složitou vnitřní strukturou, kterou lze zjistit počítačovou tomografií. Cesta k důležitému poznání mechanických vlastností kostí je potom taková, že na základě počítačové tomografie a známých vlastností jednotlivých komponent je vytvořen matematický model reprezentativního objemu, na který lze aplikovat různé typy zatížení a počítat odezvu. Tímto jsou nahrazeny klasické mechanické zkoušky materiálu, které jsou v dané aplikaci destruktivní a proto neproveditelné. Využití matematického modelování a výkonné paralelní výpočetní techniky společně s počítačovou tomografií umožňuje analýzu mechanických vlastností a optimalizaci materiálů se složitou vnitřní strukturou.

Pozvánka na kurz Productivity tools for High Performance Computing (24-25/10/2018)
Kdy: Kdy: středa 24. října 2018 9.30 hod. – čtvrtek 25. října 2018 16.30 hod. […]
Pozvánka na 1,5 denní workshop ANTAREX (22-23/10/2018)
Pozvánka na 1,5 denní workshop ANTAREX: Monitoring, Compilation and Autotuning Approach for Energy-Efficient HPC Systems […]
Financování podnikatelských experimentů pro transfery technologií v rámci projektu TETRAMAX
Projekt TETRAMAX vyhlásil první výzvu pro financování podnikatelských experimentů pro transfery technologií, jejichž cílem je […]
Pozvánka na Noc vědců 2018 (5. října 2018)
Pozvánka na seminář HPC pro malé a střední podniky,
24. září 2018
Zveme vás na seminář HPC pro malé a střední podniky, který proběhne v pondělí 24. […]
Všechny aktuality