Pokračující rychlý růst množství dat získávaných z různých zdrojů implikuje potřebu efektivních metod zpracování a získávání znalostí. Data je potřeba vhodně strukturovat a ukládat, efektivně v nich vyhledávat a analyzovat je za účelem získání znalostí, které bychom bez využití sofistikovaných metod a algoritmů nebyli schopni objevit.

V rámci našeho výzkumu se pro zpracování rozsáhlých kolekcí slabě strukturovaných dat, extrakci znalostí z dat nebo např. pro redukci dimenze pro vysocedimenzionální data zabýváme metodami inspirovanými živou přírodou.

Tyto metody (bioinspirované metody, metody softcomputingu, …) umožňují díky studiu přírodních jevů, procesů i teoretických modelů rozvíjet výpočetní systémy a algoritmy, které jsou schopny řešit složité problémy neřešitelné (nebo jen obtížně řešitelné) tradičními technikami.

Další součástí našeho výzkumu je oblast formálních metod s orientací na znalostní přístupy v oblasti tvorby softwarových systémů. Základními tématy této oblasti jsou zejména vývoj moderních metod pro efektivní tvorbu a verifikaci softwarových systémů, využití formálních metod pro specifikaci softwarového procesu a jeho efektivní řízení.

Biomedicínské aplikace při měření a zpracování velkoobjemových dat např.:
 • zpracování signálů, s primárním důrazem na signály biologického původu,
 • modelování a ověřování složitých procesů při plánování radioterapie.
Inteligentní sítě (Smart Grids):
 • udržitelný rozvoj – optimalizace zdrojů a aktivní management toku energií ve smart grids s důrazem na zvýšení pozitivního dopadu na životní prostředí a sociální úroveň populace,
 • optimalizace sofistikovaného řízení technologických celků na základě analýzy biologických procesů.
 • Masivně paralelní výpočty na různých technologických platformách.
Výstupy VP5 ke stažení:
 • Dynamický model distribuční soustavy ve smart regionu (chráněný SW)
 • Prediction of PV system production (chráněný SW)
 • Implementace masivně paralelních algoritmů pro indexování a vyhledávání XML dat:
  argexpr.vsb_.cz_.rar, KamadaKawai.zip
 • Implementace paralelního zpracování proudových dat ze senzorových sítí:
  SammonVizualizer3D.zip, StreamsBars.zip
 • Implementace paralelního zpracování dat biologických parametrů vypovídajících o stavu a životních funkcích člověka: VelvethMPI.zip
 • Implementace algoritmů Granular computing pro analýzu webu: GranularComputing.zip
 • Implementace masivně paralelních algoritmů pro analýzy proteinů: ProteinAlgorithms.zip
 • Certifikovaná metodika „Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících“:
  http://method-modata.vsb.cz/editions.html

Z NAŠEHO PORTFOLIA

 

Publications:

20. kolo veřejné grantové soutěže IT4Innovations
20. kolo veřejné grantové soutěže IT4Innovations
Služba na podporu výzkumu a vývoje
IT4Innovations představuje službu na podporu výzkumu a vývoje, kterou poskytuje v rámci mezinárodního H2020 projektu […]
Záruční podpora Anselm ze strany dodavatele
končí 18. května 2020
18. května to bude sedm let, co byl náš první superpočítač Anselm uveden do provozu. […]
IT4Innovations Newsletter Q1/2020
IT4Innovations Newsletter Q1/2020
Tisková zpráva: HPC problematiku je možno studovat v rámci unikátní doktorské školy
Tisková zpráva: HPC problematiku je možno studovat v rámci unikátní doktorské školy
Všechny aktuality