Pokračující rychlý růst množství dat získávaných z různých zdrojů implikuje potřebu efektivních metod zpracování a získávání znalostí. Data je potřeba vhodně strukturovat a ukládat, efektivně v nich vyhledávat a analyzovat je za účelem získání znalostí, které bychom bez využití sofistikovaných metod a algoritmů nebyli schopni objevit.

V rámci našeho výzkumu se pro zpracování rozsáhlých kolekcí slabě strukturovaných dat, extrakci znalostí z dat nebo např. pro redukci dimenze pro vysocedimenzionální data zabýváme metodami inspirovanými živou přírodou.

Tyto metody (bioinspirované metody, metody softcomputingu, …) umožňují díky studiu přírodních jevů, procesů i teoretických modelů rozvíjet výpočetní systémy a algoritmy, které jsou schopny řešit složité problémy neřešitelné (nebo jen obtížně řešitelné) tradičními technikami.

Další součástí našeho výzkumu je oblast formálních metod s orientací na znalostní přístupy v oblasti tvorby softwarových systémů. Základními tématy této oblasti jsou zejména vývoj moderních metod pro efektivní tvorbu a verifikaci softwarových systémů, využití formálních metod pro specifikaci softwarového procesu a jeho efektivní řízení.

Biomedicínské aplikace při měření a zpracování velkoobjemových dat např.:
 • zpracování signálů, s primárním důrazem na signály biologického původu,
 • modelování a ověřování složitých procesů při plánování radioterapie.
Inteligentní sítě (Smart Grids):
 • udržitelný rozvoj – optimalizace zdrojů a aktivní management toku energií ve smart grids s důrazem na zvýšení pozitivního dopadu na životní prostředí a sociální úroveň populace,
 • optimalizace sofistikovaného řízení technologických celků na základě analýzy biologických procesů.
 • Masivně paralelní výpočty na různých technologických platformách.
Výstupy VP5 ke stažení:
 • Dynamický model distribuční soustavy ve smart regionu (chráněný SW)
 • Prediction of PV system production (chráněný SW)
 • Implementace masivně paralelních algoritmů pro indexování a vyhledávání XML dat:
  argexpr.vsb_.cz_.rar, KamadaKawai.zip
 • Implementace paralelního zpracování proudových dat ze senzorových sítí:
  SammonVizualizer3D.zip, StreamsBars.zip
 • Implementace paralelního zpracování dat biologických parametrů vypovídajících o stavu a životních funkcích člověka: VelvethMPI.zip
 • Implementace algoritmů Granular computing pro analýzu webu: GranularComputing.zip
 • Implementace masivně paralelních algoritmů pro analýzy proteinů: ProteinAlgorithms.zip

Z NAŠEHO PORTFOLIA

 

Publications:

Noc vědců v IT4Innovations (6/10/2017)
Pozvánka na jedinečnou edukační a zábavnou Noc vědců v IT4Innovations – 6. října 2017 Zveme […]
Pozvánka na 6. Výroční konferenci IT4Innovations a 1. Konferenci uživatelů
6. Výroční konference IT4Innovations a 1. Konference uživatelů IT4Innovations V úterý 31. 10. dopoledne se […]
Pozvánka na kurz Creating Robust Software for Better Scientific Outcome (4-5/10/2017)
Kdy: středa 4. října 2017 9.30 hod. – čtvrtek 5. října 2017 15.30 hod. Kde: […]
Pozvánka na seminář HPC pro malé a střední podniky (7/9/2017)
Pozvánka na seminář HPC pro malé a střední podniky, který pořádáme 7. září 2017 Zveme […]
Tisková zpráva: Vysokoškolský ústav IT4Innovations
bude mít nového ředitele
Všechny aktuality