Graf využití výpočetních jader

Graf zobrazuje reálné využití v týdenním průměru (zpětně).

Graf využití dle organizací

Procentuální znázornění vytížení výpočetních systémů organizacemi, které u nás počítají.

Graf využití dle výzkumných oblastí

Procentuální znázornění vytížení výpočetních systémů dle příslušnosti řešených projektů k vědním oborům.

SALOMON

IT4I Dashboard

Kliknutím na obrázek se otevře okno s aktuálními daty superpočítače SALOMON.

ANSELM

IT4I Dashboard

Kliknutím na obrázek se otevře okno s aktuálními daty superpočítače ANSELM.