SZN_0021

Vyhlašujeme 3. kolo Interní grantové soutěže IT4Innovations

Žádosti přijímáme do 18. 10. 2013

Informace o soutěži

Formulář žádosti

Hodnocení žádosti

Historie soutěží