Akcelerované síťové technologie

Akcelerované síťové technologie - schéma

Výzkum metod akcelerace klíčových úloh v oblasti monitorování a bezpečnosti počítačových sítí.
K akceleraci využíváme hradlová pole FPGA, která dovolují zpracovat pakety na sítích s propustností 100 Gb/s.

 

Automatická verifikace

Printed Circuit Board

Výzkum metod automatizované analýzy a verifikace počítačových systémů zahrnující jak formální analýzu a verifikaci tak i inteligentní testování a dynamickou analýzu. Cílem je zvýšit obecnost, spolehlivost a škálovatelnost existujících přístupů k automatické analýze a verifikaci. Důraz je kladen na nekonečně stavové systémy (tj. systémy s dynamickými datovými či řídicími strukturami, parametry apod.), paralelní programy i verifikaci systémů vyvíjených moderními metodami současného návrhu hardware a software.

 

Evoluční návrh

Evoluční návrh - mutace obvodu

Výzkum metod evolučního návrhu číslicových obvodů. Cílem je z abstraktní specifikace automatizovaně vytvářet implementace číslicových obvodů, které splňují zadaná omezení. Očekává se, že evoluční návrh přinese inovativní řešení.
Další využití evolučního návrhu předpokládáme v oblasti autonomní rekonfigurace hardware.

 

HW/SW Codesign

HWSW codesign - shutterstock_12654325

Výzkum a implementace algoritmů pro moderní návrhové systémy, které se používají pro vývoj procesorů.
Tyto návrhové systémy využívají koncept hardware/software codesign a umožňují automatizovaně vytvářet podpůrné nástroje jako např. překladače, simulátory apod.

 

Modelování, simulace, optimalizace

microchip integrated on motherboard

Využití proveditelných (executable) modelů v návrhu, realizaci a údržbě počítačových systémů.
Tyto modely umožní simulaci, optimalizaci a generování kódu pro cílovou implementaci a také usnadní adaptaci systému na měnící se podmínky během jeho života.

 

Sítě, protokoly a vestavěné systémy

Sítě, protokoly a vestavěné systémy

Výzkum metod a algoritmů pro modelování, návrh a analýzu počítačových sítí a síťových prvků jak univerzálních, tj. na úrovni internetu, tak speciálních, zejména sítí kyberneticko-fyzikálních systémů.
Těžištěm zájmu je návrh a verifikace vlastností těchto sítí a vytváření nástrojů pro podporu resp. automatizaci návrhu a jeho testování.

 

Bezpečnost biometrických systémů

scanning fingerprint

V rámci bezpečnosti biometrických systémů se zabýváme problematikou detekce živosti (ověření, zda je uživatel, který předkládá svoji biometriku systému, živý a zároveň, zda nebyla použita falešná biometrika), vlivu onemocnění kůže na rozpoznávání otisků prstů (zda lze rozeznat onemocnění od nečistot na prstu, příp. zda lze vylepšit kvalitu otisku prstu zasaženého dermatologickým onemocněním), rozpoznávání 3D geometrie obličeje (zvýšení biometrické entropie oproti 2D systémům), rozpoznávání 3D geometrie ruky (opět inovativní metoda, která navyšuje rozpoznávací schopnost oproti klasickým 2D systémům), rozpoznáváním termosnímků obličeje (snímky vykazují vysokou odolnost vůči falšování) a fenoménu oka (rozpoznávání sítnice a duhovky oka). Součástí této výzkumné aktivity je propojení přes biometrické cestovní pasy, ve kterých jsou použity 2D obličej, otisk prstu a začíná integrace duhovky oka.

IT4Innovations Newsletter Q4/2019
IT4Innovations Newsletter Q4/2019
Tisková zpráva: Vzniká Digitální inovační hub Ostrava
Vzniká Digitální inovační hub Ostrava
19. kolo veřejné grantové soutěže IT4Innovations
19. kolo veřejné grantové soutěže IT4Innovations
POZVÁNKA na NVIDIA AI & HPC ACADEMY 2020
Zveme vás na tři celodenní školicí kurzy certifikované NVIDIA Deep Learning Institute, které se budou […]
Pozvánka na kurz Energy Efficiency in HPC (29-30/01/2020)
Kdy: středa 29. ledna 2020 9.00 hod. – čtvrtek 30. ledna 2020 15.30 hod. Kde: […]
Všechny aktuality