Předseda vědecké rady:

Ing. Martin Palkovič, Ph.D.

 

 

 

Členové vědecké rady:

Mgr. Branislav Jansík, Ph.D.
doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.
Ing. Jan Martinovič, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
prof. Ing. Viera Stopjakova, Ph.D.