Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Výpočty z prvních principů ab initio (výpočty), dynamika mříže (fonony), modelování a fázová stabilita f-elektronových materiálů, určení příspěvků tepelné kapacity z fononů a elektronů pro defektní a bezdefektní systémy, zapojení do výzkumného týmu s účastí zahraničních partnerů, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 26.02.2020

 

Výběrové řízení na pozici:

Specialista/ka pro eventy a komunikaci do oddělení komunikace

Náplň práce:
Zodpovědnost za plánování, přípravu a pořádání eventů různého typu, včetně jejich propagace a zajištění na místě (odborné konference, akce pro veřejnost, školení, exkurze, akce pro zaměstnance), příprava rozpočtů jednotlivých eventů, potřebná administrativa i následný reporting, zajištění komunikace, podpory, technického vybavení a zpětné vazby k eventům, výběr, nákup a řízení skladových zásob reklamních předmětů, správa obsahu webových stránek a jejich editace, evidence a reporting aktivit oddělení, samostatná komunikace s interními útvary i externími dodavateli (catering, dodavatelé reklamních předmětů, grafik, webmaster), komunikace s účastníky akcí, vč. těch ze zahraničí, možnost zapojení do zahraničních projektů, doprovodná administrativa.
Podrobné informace
Zveřejněno 05.02.2020

 

Výběrové řízení na pozici:

Senior researcher pro oblast výpočetní biologie

Náplň práce:
Výzkum a vývoj v oblasti zpracování mikroskopických obrazových dat, lightsheet mikroskopie, segmentace a sledování buněk, využití algoritmů z oblasti strojového učení a zpracování obrazu, publikační činnost v oblasti výzkumu, vedení výzkumného týmu, zapojení do mezinárodních výzkumných projektů v rámci nichž se spolupracuje např. s Max Planck Institute v Drážďanech.
Podrobné informace
Zveřejněno 20.12.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Výpočty ultrarychlé dynamiky optických jevů, experimentální práce s optickými laserovými pulsy, optika anizotropních struktur a detekce polarizačních stavů, výzkum koherentních zdrojů THz záření, teoretická a experimentální nanooptika a difraktivní optika, zapojení do výzkumného týmu s účastí zahraničních partnerů, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 11.12.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher do Laboratoře vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se numerickými simulacemi v oblasti Computational Fluid Dynamics (CFD), zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 04.12.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Právního asistenka/ky (Paralegal)

Náplň práce:
Zajišťuje oběh schvalování právních dokumentů, připravuje smlouvy k uzavření, zajišťuje kontrolu a přípravu jednodušších (vzorových) smluv (především kupní smlouvy, smlouvy o dílo podle OZ apod.), zajišťuje korespondenci v právní agendě, vyřizuje nebo spolupracuje při vyřizování reklamací, vymáhání smluvních pokut a obdobných nároků, spolupracuje při přípravě žalob, vede evidenci smluv a zajišťuje agendu zavádění smluv do interní databáze (vč. podílení se na uveřejňování smluv v Registru smluv), další možná související agenda dle časových možností a schopností.
Podrobné informace
Zveřejněno 25.11.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se řízením toku energie s využitím sofistikovaných metod umělé inteligence, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 25.11.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Referenta vědy a výzkumu

Náplň práce:
Sběr, analýza a vykazování dat ohledně vědeckých výsledků centra a uživatelů infrastruktury IT4Innovations, využití výpočetní infrastruktury, vědeckých aktivit a spoluprací centra, využití služeb centra a socioekonomických dopadů aktivit centra, návrh a rozvoj metodologie sběru a analýzy těchto dat a standardizace procedur jejich sběru, komplexní podpora grantových soutěží IT4Innovations na výpočetní čas (vyhlašování výzev, monitorování stavu, zajištění hodnocení projektových žádostí, komunikace s hodnotiteli, zveřejnění výsledků, jejich statistické zpracování apod.), podpora přípravy a realizace vědeckých akcí (porady vedoucích, vědecké rady, konference, workshopy, semináře apod.), tvorba obsahů pro PR materiály vydávané Oddělením komunikace IT4Innovations na základě rozhovorů s uživateli infrastruktury IT4Innovations a získaných vědeckých podkladů jako např. různé odborné zprávy, články nebo projektové žádosti, aktivní vyhledávání odborných komunikačních témat a rozvoj vztahů s uživateli infrastruktury IT4Innovations, koordinace tvorby publikací nebo jejich částí s vědeckými příspěvky uživatelů infrastruktury IT4Innovations.
Podrobné informace
Zveřejněno 20.11.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Výpočty optických vlastností materiálů, optika anizotropních struktur, modelování magnetooptických parametrů, teoretická a experimentální nanooptika, zapojení do výzkumného týmu s účastí zahraničních partnerů, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 19.11.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Asistenta/ky vedoucího Laboratoře vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Zajišťuje administrativní procesy pro oddělení (nákupy, objednávky, smlouvy, vyřizování korespondence apod.), zajišťuje organizační podporu (rezervace místností, zařizovaní občerstvení apod.), vkládání údajů a jejich kontrola do databázi pro evidenci výsledků vědy a výzkumu, spravuje zásoby kancelářských potřeb pro laboratoř, dohled nad vyplňováním evidence pracovní doby, sledování čerpání dovolených a pomoc při tvorba podkladů ke mzdám, příprava podkladů k cestovním příkazům, správa plánů cest.
Podrobné informace
Zveřejněno 18.11.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher do Laboratoře pro výzkum infrastruktury

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se výzkumem HPC infrastruktury, implementací a optimalizací algoritmů využívajících HPC infrastrukturu, vizualizací vědeckých dat z HPC simulací, paralelním renderingem, paralelním zpracováním obrazu a dat, a energetickou efektivitou v HPC prostředí, profilování a optimalizace algoritmů pro náročné výpočty s ohledem na výkonnost i energetickou spotřebu, dokumentace „best practices“ shrnující zkušenosti při vývoji a optimalizaci komunitních HPC kódů, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 17.10.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se numerickými simulacemi v oblasti strukturální mechaniky, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 14.10.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Provádí numerické simulace srážkových procesů, podílí se na vývoji a testování softwarových nástrojů pro simulace molekulové dynamiky, včetně aktivní účasti v mezinárodních i národních výzkumných projektech.
Podrobné informace
Zveřejněno 24.9.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Výpočty z prvních principů ab initio (výpočty), dynamika mříže (fonony), modelování a fázová stabilita 2D materiálů, určení mezního napětí a deformací pro různé směry deformace v skluzných systémech, zapojení do výzkumného týmu s účastí zahraničních partnerů, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 16.8.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Pomocný pracovník VaV do Laboratoře pro výzkum infrastruktury

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se výzkumem HPC infrastruktury, implementací a optimalizací algoritmů využívajících HPC infrastrukturu, vizualizací vědeckých dat z HPC simulací, paralelním renderingem a energetickou efektivitou v HPC prostředí, profilování a optimalizace algoritmů pro náročné výpočty s ohledem na výkonnost i energetickou spotřebu, dokumentace „best practices“ shrnující zkušenosti při vývoji a optimalizaci komunitních HPC kódů, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 5.8.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Recepční

Náplň práce:
Komplexní zajištění chodu recepce, ústní a písemná komunikace s klienty, zaměstnanci a ostatními subjekty, přijímání a odhlášení návštěvníků společnosti, odbavování návštěv, dohled nad technickými systémy recepce, administrativní činnosti spojené s chodem recepce.
Podrobné informace
Zveřejněno 16.7.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Tvorba webového responsivního uživatelského rozhraní, práce v týmu zabývajícím se paralelními metodami konečných a hraničních prvků, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů.
Podrobné informace
Zveřejněno 26.6.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Vývoj nástrojů pro masivně paralelní simulace multifyzikálních úloh, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů.
Podrobné informace
Zveřejněno 26.6.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

HPC (Network+ / System++ / Support+++ / Application++++) Specialist

Náplň práce:
Správa unixových operačních systémů a služeb, převážně na Linuxových platformách, rozvoj nových HPC služeb, podpora provozovaných systémů, správa síťových zařízení, Cisco infrastruktury, vývoj a nasazování nové HPC infrastruktury, provoz systémů uživatelské podpory, instalace a optimalizace HPC aplikací.
Podrobné informace
Zveřejněno 29.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

HPC specialist

Náplň práce:
Správa unixových operačních systémů a služeb, převážně na Linuxových platformách, rozvoj nových HPC služeb, podpora provozovaných systémů.
Podrobné informace
Zveřejněno 29.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

HPC specialist (technical writer)

Náplň práce:
Tvorba a údržba uživatelské dokumentace, vizte https://docs.it4i.cz, správa unixových operačních systémů a služeb, převážně na Linuxových platformách, podpora provozovaných systémů
Podrobné informace
Zveřejněno 29.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Senior HPC specialist

Náplň práce:
Správa unixových operačních systémů a služeb, převážně na Linuxových platformách, rozvoj nových HPC služeb, podpora provozovaných systémů.
Podrobné informace
Zveřejněno 29.4.2019

 


IT4Innovations Newsletter Q4/2019
IT4Innovations Newsletter Q4/2019
Tisková zpráva: Vzniká Digitální inovační hub Ostrava
Vzniká Digitální inovační hub Ostrava
19. kolo veřejné grantové soutěže IT4Innovations
19. kolo veřejné grantové soutěže IT4Innovations
POZVÁNKA na NVIDIA AI & HPC ACADEMY 2020
Zveme vás na tři celodenní školicí kurzy certifikované NVIDIA Deep Learning Institute, které se budou […]
Pozvánka na kurz Energy Efficiency in HPC (29-30/01/2020)
Kdy: středa 29. ledna 2020 9.00 hod. – čtvrtek 30. ledna 2020 15.30 hod. Kde: […]
Všechny aktuality