Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Tvorba webového responsivního uživatelského rozhraní, práce v týmu zabývajícím se paralelními metodami konečných a hraničních prvků, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů.
Podrobné informace
Zveřejněno 26.6.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Vývoj nástrojů pro masivně paralelní simulace multifyzikálních úloh, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů.
Podrobné informace
Zveřejněno 26.6.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Projektový manažer

Náplň práce:
Systematické vyhledávání dotačních příležitostí na národní a mezinárodní úrovni, v souladu s posláním VŠ ústavu IT4Innovations (IT4I) a jeho odbornými kapacitami, tvorba portfolia identifikovaných dotačních příležitostí. Průběžné předkládání identifikovaných příležitostí formou projektových listů/záměrů vedení IT4I, příprava nových strategických projektů schválených vedením IT4I vč. její organizace a koordinace v souladu s vnitřními předpisy VŠB-TUO a pravidly poskytovatelů prostředků a to až do stádia podání projektové žádosti, příprava podkladů pro negociace strategických projektů, případná účast při samotných negociacích, administrativní koordinace a řízení vedením IT4I vybraných strategických projektů v souladu s vnitřními předpisy VŠB-TUO a pravidly poskytovatelů prostředků, monitoring a kontrola realizace vedením IT4I vybraných strategických projektů v souladu s vnitřními předpisy VŠB-TUO a pravidly poskytovatelů prostředků.
Podrobné informace
Zveřejněno 10.6.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher do Laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Výzkumné aktivity zefektivňující provoz HPC infrastruktury, analýza průběhu spotřeby elektrické energie HPC infrastruktury, výzkum a publikační činnost v oblasti analýzy časových řad, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 16.5.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se numerickými simulacemi v oblasti strukturální mechaniky, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 16.5.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Specialista/ka komunikace

Náplň práce:
Zodpovědnost za plánování, přípravu a pořádání eventů různého typu, včetně jejich propagace a zajištění na místě (odborné konference, akce pro veřejnost, školení, exkurze, akce pro zaměstnance), příprava rozpočtů jednotlivých eventů, potřebná administrativa i následný reporting, zajištění komunikace, podpory, technického vybavení a zpětné vazby k eventům, výběr, nákup a řízení skladových zásob reklamních předmětů, správa obsahu webových stránek a jejich editace, evidence a reporting aktivit oddělení, samostatná komunikace s interními útvary i externími dodavateli (catering, dodavatelé reklamních předmětů, grafik, webmaster), doprovodná administrativa.
Podrobné informace
Zveřejněno 15.5.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher do Laboratoře pro výzkum infrastruktury

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se výzkumem HPC infrastruktury, implementací a optimalizací algoritmů využívajících HPC infrastrukturu, vizualizací vědeckých dat z HPC simulací, paralelním renderingem a energetickou efektivitou v HPC prostředí, profilování a optimalizace algoritmů pro náročné výpočty s ohledem na výkonnost i energetickou spotřebu, dokumentace „best practices“ shrnující zkušenosti při vývoji a optimalizaci komunitních HPC kódů, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 10.5.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Vývoj nástrojů pro modelování dynamiky ternárních srážek, výpočty a analýza dat, publikační aktivita, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů.
Podrobné informace
Zveřejněno 7.5.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Asistent/ka vedoucího laboratoře ADAS

Náplň práce:
Zajišťuje administrativní procesy pro oddělení (nákupy, objednávky, smlouvy, vyřizování korespondence apod.), zajišťuje organizační podporu (rezervace místností, zařizovaní občerstvení apod.), vkládání údajů a jejich kontrola do databázi pro evidenci výsledků vědy a výzkumu, spravuje zásoby kancelářských potřeb pro laboratoř, dohled nad vyplňováním evidence pracovní doby, sledování čerpání dovolených a pomoc při tvorba podkladů ke mzdám, příprava podkladů k cestovním příkazům, správa plánů cest.
Podrobné informace
Zveřejněno 3.5.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher do Laboratoře modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Mikromagnetické simulace (výpočty), řešení Landau-Lifshitz-Gilbert rovnic, řešení Landau-Lifshitz-Bloch rovnic (teplotní závislost), výměnné interakce, a magnetické interakce nízkodimenzionálních systémů, frekvenčně závislé transportní jevy, zapojení do výzkumného týmu s účastí zahraničních partnerů, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 2.5.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

HPC specialist

Náplň práce:
Správa unixových operačních systémů a služeb, převážně na Linuxových platformách, rozvoj nových HPC služeb, podpora provozovaných systémů.
Podrobné informace
Zveřejněno 29.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Senior HPC specialist (technical writer)

Náplň práce:
Tvorba a údržba uživatelské dokumentace, vizte https://docs.it4i.cz, správa unixových operačních systémů a služeb, převážně na Linuxových platformách, podpora provozovaných systémů.
Podrobné informace
Zveřejněno 29.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Senior HPC specialist

Náplň práce:
Správa unixových operačních systémů a služeb, převážně na Linuxových platformách, rozvoj nových HPC služeb, podpora provozovaných systémů.
Podrobné informace
Zveřejněno 29.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Referent/ka cestovních náhrad

Náplň práce:
Kontrola podkladů pro vystavení příkazu k cestě a vystavení příkazu k cestě, realizace průzkumů trhu pro nákup letenek a ubytování, vystavování objednávek souvisejících s realizací cesty (letenky, ubytování, konferenční poplatky, atd.), zajištění úhrady faktur a poplatků souvisejících s realizací cesty (letenky, ubytování, konferenční poplatky, atd.), kontrola správnosti a úplnosti dokladů předložených k vyúčtování ze strany vyslaného zaměstnance, vyúčtování cestovních příkazů v souladu se zákonnými a vnitřními předpisy VŠB-TUO, komunikace se zaměstnanci, ostatními útvary VŠB-TUO a dodavateli, práce v účetním systému SAP.
Podrobné informace
Zveřejněno 29.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Tvorba webového responsivního uživatelského rozhraní, práce v týmu zabývajícím se paralelními metodami konečných a hraničních prvků, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů.
Podrobné informace
Zveřejněno 15.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Vývoj nástrojů pro masivně paralelní simulace multifyzikálních úloh, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů.
Podrobné informace
Zveřejněno 15.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

PR specialista/ka pro komunikaci vědy a výzkumu

Náplň práce:
Tvorba textového obsahu a koordinace výroby komunikačních materiálů (výroční zpráva, brožury, letáky, sborníky projektů, apod.), příprava textů pro webovou i intranetovou prezentaci, pomoc při vyhlašování grantových výzev a zveřejnění jejich výsledků apod.
Podrobné informace
Zveřejněno 12.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se řízením toku energie s využitím sofistikovaných metod umělé inteligence, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 12.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher do Laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se vývojem personalizovaných diagnostických metod a vývojem léků pro specifické skupiny pacientů, práce spojené s modelováním fyziologických systémů a vyhodnocování jejich vlastností, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 12.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Recepční Národního superpočítačového centra IT4I

Náplň práce:
Komplexní zajištění chodu recepce, ústní a písemná komunikace s klienty, zaměstnanci a ostatními subjekty, přijímání a odhlášení návštěvníků společnosti, odbavování návštěv, dohled nad technickými systémy recepce, administrativní činnosti spojené s chodem recepce.
Podrobné informace
Zveřejněno 1.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Administrátor projektů

Náplň práce:
Administrace a monitorování projektů v souladu s podmínkami poskytovatelů prostředků (MŠMT, GAČR, TAČR, MPO, apod.), vnitřními předpisy VŠB-TUO a pokyny řešitele projektu, monitoring nákladů a výnosů projektu, příprava finančních reportů o stavu realizace projektu.
Podrobné informace
Zveřejněno 28.3.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant pro Laboratoř vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se paralelními metodami konečných a hraničních prvků. Zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů. Spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 18.3.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Asistent/asistentka PR oddělení

Náplň práce:
Zajišťuje administrativní procesy pro oddělení PR (nákupy, objednávky, smlouvy, zápisy z porad, apod.). Zajišťuje podporu akcím (vzdělávací akce, exkurze, konference, popularizační akce). Spravuje marketingovou databázi kontaktů. Spravuje zásoby propagačních a reklamních předmětů a tiskovin (správa skladu).
Podrobné informace
Zveřejněno 18.3.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

PR specialista (komunikace vědy a výzkumu)

Náplň práce:
Pomáhá s vyhlašováním grantových výzev a zveřejněním jejich výsledků a s komunikací s uživateli. Připravuje statistiky využití superpočítačové infrastruktury dle oborů, zastoupených institucí apod. Vyhledává ve výsledcích vědy a výzkumu interních i externích uživatelů témata vhodná k propagaci, zpracovává texty do podoby vhodné pro propagaci výsledků vědy a výzkumu v médiích, tiskovinách, na webu a v dalších komunikačních kanálech, česky i anglicky. Připravuje texty a další materiály pro propagaci konkrétních výstupů ze spolupráce IT4Innovations s průmyslem v médiích, tiskovinách, na webu, sociálních sítích a v dalších komunikačních kanálech, česky i anglicky. Zpracovává texty o dění v centru pro tiskoviny, webovou stránku, sociální sítě, intranet a další komunikační kanály, česky i anglicky. Spolupracuje s externími zaměstnanci PR (grafikem a webmasterem).
Podrobné informace
Zveřejněno 18.3.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro oblast výpočetní biologie pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Researcher pro oblast výpočetní biologie pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace pro výzkumný tým zabývající se zpracováním obrazových dat lightsheet mikroskopie a paralelizace na HPC zdrojích v rámci systému Fiji (ImageJ).
Podrobné informace
Zveřejněno 8.3.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro oblast výpočetní biologie se znalostí vývoje v Java pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Researcher pro oblast výpočetní biologie se znalostí vývoje v Java pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace pro výzkumný tým zabývající se zpracováním obrazových dat lightsheet mikroskopie a paralelizace na HPC zdrojích v rámci systému Fiji (ImageJ).
Podrobné informace
Zveřejněno 8.3.2019

 


Tisková zpráva: Projekt InnoHPC v Temešváru představí své výsledky v dunajském regionu
Projekt InnoHPC v Temešváru představí své výsledky v dunajském regionu
17. kolo veřejné grantové soutěže
Veřejná grantová soutěž je vypisována pravidelně 3x ročně pro zaměstnance výzkumných, vědeckých a vzdělávacích organizací, […]
Přehled roku 2018
Přehled roku 2018
Tisková zpráva: IT4Innovations bude hostit EuroHPC petascale superpočítačový systém
Tisková zpráva: IT4Innovations bude hostit EuroHPC petascale superpočítačový systém
Tisková zpráva: Konference HPCSE představila novinky nejen z oblasti supercomputingu
Tisková zpráva: Konference HPCSE představila novinky nejen z oblasti supercomputingu
Všechny aktuality