Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Práce ve výzkumném týmu se zaměřením na vývoj specializovaných informačních systémů a aplikací zaměřených na využití superpočítačů, zapojení do národních, mezinárodních, výzkumných a komerčních projektů, front-end vývoj aplikací, spolupráce na vědecké publikační činnosti.
Podrobné informace
Zveřejněno 03.04.2020

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře pro výzkum infrastruktury

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se výzkumem HPC infrastruktury, implementací a optimalizací algoritmů využívajících HPC infrastrukturu, vizualizací vědeckých dat z HPC simulací, paralelním renderingem, paralelním zpracováním obrazu a dat, zpracováním medicínských dat, a energetickou efektivitou v HPC prostředí, profilování a optimalizace algoritmů pro náročné výpočty s ohledem na výkonnost i energetickou spotřebu, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 02.04.2020

 

Výběrové řízení na pozici:

Senior specialista/ka komunikace

Náplň práce:
Diseminace národních i mezinárodních projektů – analýza potřeb pro komunikaci projektu, příprava diseminační strategie včetně diseminačního plánu a jeho následná realizace, aktivní komunikace činností jednotlivých výzkumných laboratoří IT4I – tvorba a následné vyhledávání vhodných komunikačních kanálů, příprava textového obsahu a koordinace výroby komunikačních materiálů pro jednotlivé laboratoře – příspěvky do newsletteru pro uživatele, odborné brožury, letáky, sborníky projektů apod., příprava textů pro webovou prezentaci IT4I, aktivní vyhledávání komunikačních témat VaV u interních uživatelů a komunikace s nimi, úzká spolupráce s dalšími členy oddělení komunikace při přípravě komunikačních materiálů či akcí, samostatná komunikace s interními útvary i externími dodavateli (grafik, webmaster).
Podrobné informace
Zveřejněno 06.03.2020

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher do Laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Práce ve výzkumném týmu se zaměřením na vývoj specializovaných informačních systémů a aplikací zaměřených na využití superpočítačů, zapojení do národních, mezinárodních, výzkumných a komerčních projektů, full-stack/back-end vývoj aplikací, spolupráce na vědecké publikační činnosti.
Podrobné informace
Zveřejněno 06.03.2020

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Práce ve výzkumném týmu se zaměřením na vývoj specializovaných informačních systémů a aplikací zaměřených na využití superpočítačů, zapojení do národních, mezinárodních, výzkumných a komerčních projektů, front-end vývoj aplikací, spolupráce na vědecké publikační činnosti.
Podrobné informace
Zveřejněno 06.03.2020

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Výpočty z prvních principů ab initio (výpočty), dynamika mříže (fonony), modelování a fázová stabilita f-elektronových materiálů, určení příspěvků tepelné kapacity z fononů a elektronů pro defektní a bezdefektní systémy, zapojení do výzkumného týmu s účastí zahraničních partnerů, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 26.02.2020

 


Přednostní možnost využití výpočetních zdrojů IT4Innovations v souvislosti s COVID-19
Vážení uživatelé výpočetních zdrojů IT4Innovations, ve světle událostí, které se dějí kolem nás a týkají […]
Tisková zpráva: České superpočítače jsou připraveny na boj s koronavirem
České superpočítače jsou připraveny na boj s koronavirem
21. výzva PRACE Project Access
Žádosti o přidělení výpočetního času na systémech Tier-0 v rámci grantové soutěže PRACE Project Access […]
IT4Innovations Newsletter Q4/2019
IT4Innovations Newsletter Q4/2019
Tisková zpráva: Vzniká Digitální inovační hub Ostrava
Vzniká Digitální inovační hub Ostrava
Všechny aktuality