Výběrové řízení na pozici:

Senior Researcher pro Laboratoř pro big data analýzy

Náplň práce:
Výzkum v oblasti zpracování řečového signálu.
Podrobné informace
Zveřejněno 17.12.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Účast na mobilitě č. 3 Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Místo realizace:
ETH Zurich, Švýcarsko
Předpokládaný termín realizace:
03/2019 - 08/2019
Obor výzkumu:
Programové modely v oblasti High Performance Computing. Přenos části výpočtu programů na síťovou kartu.
Podrobné informace
Zveřejněno 4.12.2018
 

 

Výběrové řízení na pozici:

Vedoucí oddělení PR

Náplň práce:
Vede a řídí několikačlenný tým PR oddělení, odpovídá za přípravu a dodržení rozpočtu PR oddělení, vyhodnocuje stanovené cíle PR strategie, předkládá aktualizace PR strategie, provádí přímý výkon PR aktivit.
Podrobné informace
Zveřejněno 3.12.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Studium rozvoj teorií pro popis periodických laserových struktur se započtením nekoherentních efektů, vytváření a využívání vlastních kódů pro modelování struktur pomocí maticových metod v prostředí Python, vývoj pokročilých optických modelů, spektroskopická elipsometrie a mikroskopie Muellerovy matice, paralelizace optických výpočtů a využití superpočítačových kapacit – včetně paralelizace pro grafické karty, modelování pomocí komerčních softwaru pro numerické řešení elektromagnetických polí, zapojení do výzkumného týmu s účastí zahraničních partnerů, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 27.11.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Spolupráce na integraci výsledků základního výzkumu v oblasti strojového učení, výzkum v oblasti prediktivních modelů, shlukování a operačního výzkumu, implementace a optimalizace paralelních aplikací s využitím MPI, OpenMP, apod., publikační činnost v oblasti strojového učení a pokročilých datových analýz, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů, možnost zapojit se do školicích aktivit v oblasti transferu znalostí z oblasti HPC, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 26.11.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro výzkum infrastruktury

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se výzkumem HPC infrastruktury, implementací a optimalizací algoritmů využívajících HPC infrastrukturu, vizualizací vědeckých dat z HPC simulací, paralelním renderingem a energetickou efektivitou v HPC prostředí, profilování a optimalizace algoritmů pro náročné výpočty s ohledem na výkonnost i energetickou spotřebu, dokumentace „best practices“ shrnující zkušenosti při vývoji a optimalizaci komunitních HPC kódů, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 9.11.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro výzkum infrastruktury

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se výzkumem HPC infrastruktury, implementací a optimalizací algoritmů využívajících HPC infrastrukturu, vizualizací vědeckých dat z HPC simulací, paralelním renderingem a energetickou efektivitou v HPC prostředí, profilování a optimalizace algoritmů pro náročné výpočty s ohledem na výkonnost i energetickou spotřebu, dokumentace „best practices“ shrnující zkušenosti při vývoji a optimalizaci komunitních HPC kódů, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 30.10.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Stavební technik - specialista

Náplň práce:
Systematická kontrola výstavby a její kvality ve spolupráci s technickým dozorem investora, kontrola předložených dokumentů zhotovitele a jejich soulad s požadavky objednatele, kontrola položkových rozpočtů skutečně provedených prací, služeb a dodávek, účast na kontrolních dnech stavby, podpůrná činnost technickému dozoru investice a hlavnímu řešiteli projektu, zajištění svěřených činností při kontrole před předáním/převzetím stavby, spolupráce a koordinační činnost při řešení navazujících dodávek AV techniky a interiérů.
Podrobné informace
Zveřejněno 4.10.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Výzkum a vývoj v oblasti pokročilých datových analýz, distribučních sítí, jejich optimalizace a analýzy rizik, efektivní implementace vyvinutých metod, publikační činnost v oblasti výzkumu, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 2.10.2018

 


Nová publikace IT4Innovations digitální inovační hub
Nová publikace IT4Innovations digitální inovační hub
Pozvánka na kurz Developing efficient HPC applications for the latest CPU architectures with C++ and Fortran (14-15/01/2019)
Kdy: Kdy: pondělí 14. ledna 2019 9.30 hod. – úterý 15. ledna 2019 15.30 hod. […]
Cenu nejlepší poster největší mezinárodní superpočítačové konference získali naši kolegové
Zúčastnili jsme se 30. ročníku Superpočítačové konference (Supercomputing Conference, SC), největšího celosvětového setkání vědců a […]
Tisková zpráva: V Ostravě navýší a zmodernizují kapacity superpočítačového centra
V Ostravě navýší a zmodernizují kapacity superpočítačového centra
Pozvánka na kurz Advanced OpenMP Programming – Host Performance and Accelerator Offloading (28-29/11/2018)
Kdy: Kdy: středa 28. listopadu 2018 9.30 hod. – čtvrtek 29. listopadu 2018 15.30 hod. […]
Všechny aktuality