Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Tvorba webového responsivního uživatelského rozhraní, práce v týmu zabývajícím se paralelními metodami konečných a hraničních prvků, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů.
Podrobné informace
Zveřejněno 15.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Vývoj nástrojů pro masivně paralelní simulace multifyzikálních úloh, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů.
Podrobné informace
Zveřejněno 15.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

PR specialista/ka pro komunikaci vědy a výzkumu

Náplň práce:
Tvorba textového obsahu a koordinace výroby komunikačních materiálů (výroční zpráva, brožury, letáky, sborníky projektů, apod.), příprava textů pro webovou i intranetovou prezentaci, pomoc při vyhlašování grantových výzev a zveřejnění jejich výsledků apod.
Podrobné informace
Zveřejněno 12.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant do Laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se řízením toku energie s využitím sofistikovaných metod umělé inteligence, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 12.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher do Laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se vývojem personalizovaných diagnostických metod a vývojem léků pro specifické skupiny pacientů, práce spojené s modelováním fyziologických systémů a vyhodnocování jejich vlastností, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 12.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Recepční Národního superpočítačového centra IT4I

Náplň práce:
Komplexní zajištění chodu recepce, ústní a písemná komunikace s klienty, zaměstnanci a ostatními subjekty, přijímání a odhlášení návštěvníků společnosti, odbavování návštěv, dohled nad technickými systémy recepce, administrativní činnosti spojené s chodem recepce.
Podrobné informace
Zveřejněno 1.4.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Administrátor projektů

Náplň práce:
Administrace a monitorování projektů v souladu s podmínkami poskytovatelů prostředků (MŠMT, GAČR, TAČR, MPO, apod.), vnitřními předpisy VŠB-TUO a pokyny řešitele projektu, monitoring nákladů a výnosů projektu, příprava finančních reportů o stavu realizace projektu.
Podrobné informace
Zveřejněno 28.3.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research assistant pro Laboratoř vývoje paralelních algoritmů

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se paralelními metodami konečných a hraničních prvků. Zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů. Spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 18.3.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Asistent/asistentka PR oddělení

Náplň práce:
Zajišťuje administrativní procesy pro oddělení PR (nákupy, objednávky, smlouvy, zápisy z porad, apod.). Zajišťuje podporu akcím (vzdělávací akce, exkurze, konference, popularizační akce). Spravuje marketingovou databázi kontaktů. Spravuje zásoby propagačních a reklamních předmětů a tiskovin (správa skladu).
Podrobné informace
Zveřejněno 18.3.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

PR specialista (komunikace vědy a výzkumu)

Náplň práce:
Pomáhá s vyhlašováním grantových výzev a zveřejněním jejich výsledků a s komunikací s uživateli. Připravuje statistiky využití superpočítačové infrastruktury dle oborů, zastoupených institucí apod. Vyhledává ve výsledcích vědy a výzkumu interních i externích uživatelů témata vhodná k propagaci, zpracovává texty do podoby vhodné pro propagaci výsledků vědy a výzkumu v médiích, tiskovinách, na webu a v dalších komunikačních kanálech, česky i anglicky. Připravuje texty a další materiály pro propagaci konkrétních výstupů ze spolupráce IT4Innovations s průmyslem v médiích, tiskovinách, na webu, sociálních sítích a v dalších komunikačních kanálech, česky i anglicky. Zpracovává texty o dění v centru pro tiskoviny, webovou stránku, sociální sítě, intranet a další komunikační kanály, česky i anglicky. Spolupracuje s externími zaměstnanci PR (grafikem a webmasterem).
Podrobné informace
Zveřejněno 18.3.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro oblast výpočetní biologie pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Researcher pro oblast výpočetní biologie pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace pro výzkumný tým zabývající se zpracováním obrazových dat lightsheet mikroskopie a paralelizace na HPC zdrojích v rámci systému Fiji (ImageJ).
Podrobné informace
Zveřejněno 8.3.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro oblast výpočetní biologie se znalostí vývoje v Java pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Researcher pro oblast výpočetní biologie se znalostí vývoje v Java pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace pro výzkumný tým zabývající se zpracováním obrazových dat lightsheet mikroskopie a paralelizace na HPC zdrojích v rámci systému Fiji (ImageJ).
Podrobné informace
Zveřejněno 8.3.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Research Assistant pro Laboratoř modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Výpočty z prvních principů ab initio (výpočty), dynamika mříže (fonony), modelování a fázová stabilit 2D materiálů, určení mezního napětí a deformací pro různé směry deformace
v skluzných systémech, zapojení do výzkumného týmu s účastí zahraničních partnerů, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 22.1.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Asistent/asistentka PR oddělení

Náplň práce:
Zajišťuje administrativní procesy pro oddělení PR, zajišťuje podporu akcím, spravuje marketingovou databázi kontaktů, spravuje zásoby propagačních a reklamních předmětů a tiskovin.
Podrobné informace
Zveřejněno 17.1.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro výzkum infrastruktury

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se výzkumem HPC infrastruktury, implementací a optimalizací algoritmů využívajících HPC infrastrukturu, vizualizací vědeckých dat z HPC simulací, paralelním renderingem a energetickou efektivitou v HPC prostředí.
Podrobné informace
Zveřejněno 14.1.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Business strategy consultant

Náplň práce:
Příprava Centra pro digitální inovace (Digital Innovation Hub) v novém programovém období EU v rámci VŠ ústavu IT4Innovations národního superpočítačového centra.
Podrobné informace
Zveřejněno 11.1.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Výzkum zabývající se HPDA a statistickou analýzou.
Podrobné informace
Zveřejněno 20.12.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Senior Researcher pro Laboratoř pro big data analýzy

Náplň práce:
Výzkum v oblasti zpracování řečového signálu.
Podrobné informace
Zveřejněno 17.12.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Účast na mobilitě č. 3 Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Místo realizace:
ETH Zurich, Švýcarsko
Předpokládaný termín realizace:
03/2019 - 08/2019
Obor výzkumu:
Programové modely v oblasti High Performance Computing. Přenos části výpočtu programů na síťovou kartu.
Podrobné informace
Protokol z výběrového řízení
Zveřejněno 4.12.2018
 

 

Výběrové řízení na pozici:

Vedoucí oddělení PR

Náplň práce:
Vede a řídí několikačlenný tým PR oddělení, odpovídá za přípravu a dodržení rozpočtu PR oddělení, vyhodnocuje stanovené cíle PR strategie, předkládá aktualizace PR strategie, provádí přímý výkon PR aktivit.
Podrobné informace
Zveřejněno 3.12.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Studium rozvoj teorií pro popis periodických laserových struktur se započtením nekoherentních efektů, vytváření a využívání vlastních kódů pro modelování struktur pomocí maticových metod v prostředí Python, vývoj pokročilých optických modelů, spektroskopická elipsometrie a mikroskopie Muellerovy matice, paralelizace optických výpočtů a využití superpočítačových kapacit – včetně paralelizace pro grafické karty, modelování pomocí komerčních softwaru pro numerické řešení elektromagnetických polí, zapojení do výzkumného týmu s účastí zahraničních partnerů, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 27.11.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Spolupráce na integraci výsledků základního výzkumu v oblasti strojového učení, výzkum v oblasti prediktivních modelů, shlukování a operačního výzkumu, implementace a optimalizace paralelních aplikací s využitím MPI, OpenMP, apod., publikační činnost v oblasti strojového učení a pokročilých datových analýz, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů, možnost zapojit se do školicích aktivit v oblasti transferu znalostí z oblasti HPC, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 26.11.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro výzkum infrastruktury

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se výzkumem HPC infrastruktury, implementací a optimalizací algoritmů využívajících HPC infrastrukturu, vizualizací vědeckých dat z HPC simulací, paralelním renderingem a energetickou efektivitou v HPC prostředí, profilování a optimalizace algoritmů pro náročné výpočty s ohledem na výkonnost i energetickou spotřebu, dokumentace „best practices“ shrnující zkušenosti při vývoji a optimalizaci komunitních HPC kódů, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 9.11.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro výzkum infrastruktury

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se výzkumem HPC infrastruktury, implementací a optimalizací algoritmů využívajících HPC infrastrukturu, vizualizací vědeckých dat z HPC simulací, paralelním renderingem a energetickou efektivitou v HPC prostředí, profilování a optimalizace algoritmů pro náročné výpočty s ohledem na výkonnost i energetickou spotřebu, dokumentace „best practices“ shrnující zkušenosti při vývoji a optimalizaci komunitních HPC kódů, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 30.10.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Stavební technik - specialista

Náplň práce:
Systematická kontrola výstavby a její kvality ve spolupráci s technickým dozorem investora, kontrola předložených dokumentů zhotovitele a jejich soulad s požadavky objednatele, kontrola položkových rozpočtů skutečně provedených prací, služeb a dodávek, účast na kontrolních dnech stavby, podpůrná činnost technickému dozoru investice a hlavnímu řešiteli projektu, zajištění svěřených činností při kontrole před předáním/převzetím stavby, spolupráce a koordinační činnost při řešení navazujících dodávek AV techniky a interiérů.
Podrobné informace
Zveřejněno 4.10.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Výzkum a vývoj v oblasti pokročilých datových analýz, distribučních sítí, jejich optimalizace a analýzy rizik, efektivní implementace vyvinutých metod, publikační činnost v oblasti výzkumu, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 2.10.2018

 


Tisková zpráva: Národní superpočítačové centrum v rámci projektu LEXIS rozšíří podporu vědy a průmyslu
Tisková zpráva: Národní superpočítačové centrum v rámci projektu LEXIS rozšíří podporu vědy a průmyslu
IT4Innovations Newsletter Q1/2019
IT4Innovations Newsletter Q1/2019
Výpočetní čas pro malé a střední podniky – 9. výzva PRACE SHAPE
Malé a střední podniky si mohou zažádat o výpočetní čas na superpočítačích evropské infrastruktury PRACE […]
Tisková zpráva: IT4Innovations členem prestižní organizace Big Data Value Association
IT4Innovations členem prestižní organizace Big Data Value Association
Pozvánka na Světový den vody (22/3/2019)
Den vody oslavte s IT4Innovations národním superpočítačovým centrem V pátek 22. března 2019 nás od 9:00 […]
Všechny aktuality