Výběrové řízení na pozici:

Research Assistant pro Laboratoř modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Výpočty z prvních principů ab initio (výpočty), dynamika mříže (fonony), modelování a fázová stabilit 2D materiálů, určení mezního napětí a deformací pro různé směry deformace v skluzných systémech, zapojení do výzkumného týmu s účastí zahraničních partnerů, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 22.1.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Asistent/asistentka PR oddělení

Náplň práce:
Zajišťuje administrativní procesy pro oddělení PR, zajišťuje podporu akcím, spravuje marketingovou databázi kontaktů, spravuje zásoby propagačních a reklamních předmětů a tiskovin.
Podrobné informace
Zveřejněno 17.1.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro výzkum infrastruktury

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se výzkumem HPC infrastruktury, implementací a optimalizací algoritmů využívajících HPC infrastrukturu, vizualizací vědeckých dat z HPC simulací, paralelním renderingem a energetickou efektivitou v HPC prostředí.
Podrobné informace
Zveřejněno 14.1.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Business strategy consultant

Náplň práce:
Příprava Centra pro digitální inovace (Digital Innovation Hub) v novém programovém období EU v rámci VŠ ústavu IT4Innovations národního superpočítačového centra.
Podrobné informace
Zveřejněno 11.1.2019

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Výzkum zabývající se HPDA a statistickou analýzou.
Podrobné informace
Zveřejněno 20.12.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Senior Researcher pro Laboratoř pro big data analýzy

Náplň práce:
Výzkum v oblasti zpracování řečového signálu.
Podrobné informace
Zveřejněno 17.12.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Účast na mobilitě č. 3 Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Místo realizace:
ETH Zurich, Švýcarsko
Předpokládaný termín realizace:
03/2019 - 08/2019
Obor výzkumu:
Programové modely v oblasti High Performance Computing. Přenos části výpočtu programů na síťovou kartu.
Podrobné informace
Protokol z výběrového řízení
Zveřejněno 4.12.2018
 

 

Výběrové řízení na pozici:

Vedoucí oddělení PR

Náplň práce:
Vede a řídí několikačlenný tým PR oddělení, odpovídá za přípravu a dodržení rozpočtu PR oddělení, vyhodnocuje stanovené cíle PR strategie, předkládá aktualizace PR strategie, provádí přímý výkon PR aktivit.
Podrobné informace
Zveřejněno 3.12.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř modelování pro nanotechnologie

Náplň práce:
Studium rozvoj teorií pro popis periodických laserových struktur se započtením nekoherentních efektů, vytváření a využívání vlastních kódů pro modelování struktur pomocí maticových metod v prostředí Python, vývoj pokročilých optických modelů, spektroskopická elipsometrie a mikroskopie Muellerovy matice, paralelizace optických výpočtů a využití superpočítačových kapacit – včetně paralelizace pro grafické karty, modelování pomocí komerčních softwaru pro numerické řešení elektromagnetických polí, zapojení do výzkumného týmu s účastí zahraničních partnerů, publikační činnost.
Podrobné informace
Zveřejněno 27.11.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Spolupráce na integraci výsledků základního výzkumu v oblasti strojového učení, výzkum v oblasti prediktivních modelů, shlukování a operačního výzkumu, implementace a optimalizace paralelních aplikací s využitím MPI, OpenMP, apod., publikační činnost v oblasti strojového učení a pokročilých datových analýz, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů, možnost zapojit se do školicích aktivit v oblasti transferu znalostí z oblasti HPC, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 26.11.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro výzkum infrastruktury

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se výzkumem HPC infrastruktury, implementací a optimalizací algoritmů využívajících HPC infrastrukturu, vizualizací vědeckých dat z HPC simulací, paralelním renderingem a energetickou efektivitou v HPC prostředí, profilování a optimalizace algoritmů pro náročné výpočty s ohledem na výkonnost i energetickou spotřebu, dokumentace „best practices“ shrnující zkušenosti při vývoji a optimalizaci komunitních HPC kódů, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 9.11.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro výzkum infrastruktury

Náplň práce:
Práce v týmu zabývajícím se výzkumem HPC infrastruktury, implementací a optimalizací algoritmů využívajících HPC infrastrukturu, vizualizací vědeckých dat z HPC simulací, paralelním renderingem a energetickou efektivitou v HPC prostředí, profilování a optimalizace algoritmů pro náročné výpočty s ohledem na výkonnost i energetickou spotřebu, dokumentace „best practices“ shrnující zkušenosti při vývoji a optimalizaci komunitních HPC kódů, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 30.10.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Stavební technik - specialista

Náplň práce:
Systematická kontrola výstavby a její kvality ve spolupráci s technickým dozorem investora, kontrola předložených dokumentů zhotovitele a jejich soulad s požadavky objednatele, kontrola položkových rozpočtů skutečně provedených prací, služeb a dodávek, účast na kontrolních dnech stavby, podpůrná činnost technickému dozoru investice a hlavnímu řešiteli projektu, zajištění svěřených činností při kontrole před předáním/převzetím stavby, spolupráce a koordinační činnost při řešení navazujících dodávek AV techniky a interiérů.
Podrobné informace
Zveřejněno 4.10.2018

 

Výběrové řízení na pozici:

Researcher pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Náplň práce:
Výzkum a vývoj v oblasti pokročilých datových analýz, distribučních sítí, jejich optimalizace a analýzy rizik, efektivní implementace vyvinutých metod, publikační činnost v oblasti výzkumu, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů, spolupráce na VaV výstupech.
Podrobné informace
Zveřejněno 2.10.2018

 


16. kolo veřejné grantové soutěže
Veřejná grantová soutěž je vypisována pravidelně 3x ročně pro zaměstnance výzkumných, vědeckých a vzdělávacích organizací, […]
Pozvánka na kurz Parallel visualization of scientific data using Blender (26/03/2019)
Kdy: úterý 26. března 2019 9.30-16.30 hod. Kde: areál VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, budova IT4Innovations, místnost […]
Výzva k podávání žádostí o výpočetní čas na systémech Tier-1 (PRACE DECI-15)
Uživatelé HPC mají opět možnost zažádat si o výpočetní čas na systémech Tier-1 v rámci […]
Nabídka letních stáží PRACE Summer of HPC 2019
Studenti vysokých škol (bakalářských a magisterských studií) se mohou do 25. února 2019 přihlásit do […]
IT4Innovations Newsletter Q4/2018
IT4Innovations Newsletter Q4/2018
Všechny aktuality