Naše mise

Realizovat excelentní výzkum v oblasti velmi náročných výpočtů a datových analýz a provozovat přední národní superpočítačovou infrastrukturu, zprostředkovávat její efektivní využití za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti české vědy a průmyslu.

 

Naše vize

IT4Innovations chce být předním superpočítačovým centrem, které poskytuje profesionální služby a realizuje excelentní výzkum v oblasti velmi náročných výpočtů a zpracování rozsáhlých dat ku prospěchu vědy, průmyslu i celé společnosti.

IT4Innovations národní superpočítačové centrum (IT4Innovations) je součástí Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava). První superpočítač Anselm byl instalován do provizorních kontejnerů v květnu 2013, jeho teoretický výpočetní výkon je 94 TFLOPs. Superpočítač Salomon byl zprovozněn v červenci 2015,
kdy byl 40. nejvýkonnějším superpočítačem na světě. Oba superpočítače jsou od léta 2015 umístěny v nové budově v porubském areálu. Vedle provozování superpočítačů je IT4Innovations nositelem excelentního výzkumu v oblasti IT, konkrétně v oblasti superpočítání (tzv. High Performance Computing). IT4Innovations je výzkumným centrem se silnými mezinárodními vazbami. Od svého založení v roce 2011 je IT4Innovations členem prestižní celoevropské výzkumné infrastruktury PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), kde reprezentuje Českou republiku. Od roku 2016 je rovně ž zapojeno v Evropské technologické platformě pro oblast HPC (ETP4HPC, European Technology Platform in the area of High-Performance Computing), která se zaměřuje na definování výzkumných priorit v oblasti superpočítání v Evropě.

IT4Innovations vzniklo převážně díky financím z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpi). Výše dotace činila přibližně 1,8 mld. CZK. Projekt Centrum Excellence IT4Innovations společně v letech 2011 až 2015 realizovalo pět partnerů: Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické v Brně a Ústav geoniky Akademie věd ČR. Nyní spolupráce těchto subjektů pokračuje formou projektu IT4Innovations excellence in science z Národního programu udržitelnosti II (NPUII), v rámci kterého pokračujeme v excelentním výzkumu v oblastech superpočítání a vestavěných systémů.

 

Partneři v projektu Centrum Excellence IT4Innovations a IT4Innovations excellence in science:

VŠB – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava – Poruba
www.vsb.cz

V rámci VŠB-TU Ostrava byl zřízen vysokoškolský ústav IT4Innovations: www.it4i.cz

vsb

Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
www.osu.cz

Konkrétně Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování: irafm.osu.cz

OV_univer

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 1
746 01 Opava
www.slu.cz

Konkrétně Výzkumný ústav centra excelence IT4Innovations:
https://www.slu.cz/fpf/cz/itioustavu

slezska_uni

Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1
601 90 Brno
www.vutbr.cz

Konkrétně Výzkumné centrum informačních technologií na Fakultě informačních technologií:
www.fit.vutbr.cz/news/it4i/

vutbr

Ústav geoniky AVČR
Studentská 1768
708 00 Ostrava – Poruba
www.ugn.cas.cz
ustav_geo
20. kolo veřejné grantové soutěže IT4Innovations
20. kolo veřejné grantové soutěže IT4Innovations
Služba na podporu výzkumu a vývoje
IT4Innovations představuje službu na podporu výzkumu a vývoje, kterou poskytuje v rámci mezinárodního H2020 projektu […]
Záruční podpora Anselm ze strany dodavatele
končí 18. května 2020
18. května to bude sedm let, co byl náš první superpočítač Anselm uveden do provozu. […]
IT4Innovations Newsletter Q1/2020
IT4Innovations Newsletter Q1/2020
Tisková zpráva: HPC problematiku je možno studovat v rámci unikátní doktorské školy
Tisková zpráva: HPC problematiku je možno studovat v rámci unikátní doktorské školy
Všechny aktuality