Naše mise

Pracujeme na excelentním vědeckém výzkumu v oblastech high performance computingu a zabudovaných výpočetních systémů, jenž má přínos pro průmysl. Provozujeme nejmodernější technologie a služby v oblasti high performance computingu a zabudovaných systémů a zpřístupňujeme je českým i zahraničním výzkumným týmům z akademické oblasti i průmyslu.

 

Naše vize

Usilujeme o to, stát se špičkovým evropským centrem excelentního výzkumu v oblasti IT s důrazem na high performance computing a zabudované výpočetní systémy. S pomocí našeho výzkumu, znalostí a infrastruktury chceme zlepšovat kvalitu života, zvyšovat konkurenceschopnost průmyslového sektoru a podporovat produktivní propojení high performance computingu a zabudovaných výpočetních systémů s jinými vědeckými a technickými disciplínami.

IT4Innovations národní superpočítačové centrum (IT4Innovations) je součástí Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava). První superpočítač Anselm byl instalován do provizorních kontejnerů v květnu 2013, jeho teoretický výpočetní výkon je 94 TFLOPs. Superpočítač Salomon, který je 87. nejvýkonnějším superpočítačem na světě, byl zprovozněn v červenci 2015. Oba superpočítače jsou od léta 2015 umístěny v nové budově v porubském areálu. Vedle provozování superpočítačů je IT4Innovations nositelem excelentního výzkumu v oblasti IT, konkrétně v oblasti superpočítání (tzv. High Performance Computing). IT4Innovations je výzkumným centrem se silnými mezinárodními vazbami. Od svého založení v roce 2011 je IT4Innovations členem prestižní celoevropské výzkumné infrastruktury PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), kde reprezentuje Českou republiku. Od roku 2016 je rovně ž zapojeno v Evropské technologické platformě pro oblast HPC (ETP4HPC, European Technology Platform in the area of High-Performance Computing), která se zaměřuje na definování výzkumných priorit v oblasti superpočítání v Evropě.

IT4Innovations vzniklo převážně díky financím z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpi). Výše dotace činila přibližně 1,8 mld. CZK. Projekt Centrum Excellence IT4Innovations společně v letech 2011 až 2015 realizovalo pět partnerů: Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické v Brně a Ústav geoniky Akademie věd ČR. Nyní spolupráce těchto subjektů pokračuje formou projektu IT4Innovations excellence in science z Národního programu udržitelnosti II (NPUII), v rámci kterého pokračujeme v excelentním výzkumu v oblastech superpočítání a vestavěných systémů.

 

Partneři v projektu Centrum Excellence IT4Innovations a IT4Innovations excellence in science:

VŠB – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava – Poruba
www.vsb.cz

V rámci VŠB-TU Ostrava byl zřízen vysokoškolský ústav IT4Innovations: www.it4i.cz

vsb

Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
www.osu.cz

Konkrétně Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování: irafm.osu.cz

OV_univer

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 1
746 01 Opava
www.slu.cz

Konkrétně Výzkumný ústav centra excelence IT4Innovations:
www.slu.cz/fpf/cz/ustav-it-for-innovations

slezska_uni

Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1
601 90 Brno
www.vutbr.cz

Konkrétně Výzkumné centrum informačních technologií na Fakultě informačních technologií:
www.fit.vutbr.cz/news/it4i/

vutbr

Ústav geoniky AVČR
Studentská 1768
708 00 Ostrava – Poruba
www.ugn.cas.cz
ustav_geo
Pozvánka na první regionální workshop InnoHPC, 22. února 2018, Linec
Výsledky 12. Veřejné grantové soutěže
Výsledky 12. Veřejné grantové soutěže
TETRAMAX nabízí financování inovativních technologických experimentů, žádosti přijímá do 28. února
TETRAMAX nabízí finanční podporu spolupráce malých a středních firem s akademickou sférou. První výzva na […]
Přihlášky na letní stáže PRACE Summer of HPC 2018
Studenti magisterského a doktorského studia se mohou přihlásit do programu PRACE Summer of HPC. Jedná […]
Pozvánka na kurz Intel Xeon Phi programming (22-23/02/2018)
Kdy: čtvrtek 22. února 2018 9.30 hod. – pátek 23. února 2018 16.30 hod. Kde: […]
Všechny aktuality