Naše mise

Pracujeme na excelentním vědeckém výzkumu v oblastech high performance computingu a zabudovaných výpočetních systémů, jenž má přínos pro průmysl. Provozujeme nejmodernější technologie a služby v oblasti high performance computingu a zabudovaných systémů a zpřístupňujeme je českým i zahraničním výzkumným týmům z akademické oblasti i průmyslu.

 

Naše vize

Usilujeme o to, stát se špičkovým evropským centrem excelentního výzkumu v oblasti IT s důrazem na high performance computing a zabudované výpočetní systémy. S pomocí našeho výzkumu, znalostí a infrastruktury chceme zlepšovat kvalitu života, zvyšovat konkurenceschopnost průmyslového sektoru a podporovat produktivní propojení high performance computingu a zabudovaných výpočetních systémů s jinými vědeckými a technickými disciplínami.

IT4Innovations národní superpočítačové centrum (IT4Innovations) je součástí Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava). První superpočítač Anselm byl instalován do provizorních kontejnerů v květnu 2013, jeho teoretický výpočetní výkon je 94 TFLOPs. Superpočítač Salomon, který je 67. nejvýkonnějším superpočítačem na světě, byl zprovozněn v červenci 2015. Oba superpočítače jsou od léta 2015 umístěny v nové budově v porubském areálu. Vedle provozování superpočítačů je IT4Innovations nositelem excelentního výzkumu v oblasti IT, konkrétně v oblasti superpočítání (tzv. High Performance Computing). IT4Innovations je výzkumným centrem se silnými mezinárodními vazbami. Od svého založení v roce 2011 je IT4Innovations členem prestižní celoevropské výzkumné infrastruktury PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), kde reprezentuje Českou republiku. Od roku 2016 je rovně ž zapojeno v Evropské technologické platformě pro oblast HPC (ETP4HPC, European Technology Platform in the area of High-Performance Computing), která se zaměřuje na definování výzkumných priorit v oblasti superpočítání v Evropě.

IT4Innovations vzniklo převážně díky financím z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpi). Výše dotace činila přibližně 1,8 mld. CZK. Projekt Centrum Excellence IT4Innovations společně v letech 2011 až 2015 realizovalo pět partnerů: Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické v Brně a Ústav geoniky Akademie věd ČR. Nyní spolupráce těchto subjektů pokračuje formou projektu IT4Innovations excellence in science z Národního programu udržitelnosti II (NPUII), v rámci kterého pokračujeme v excelentním výzkumu v oblastech superpočítání a vestavěných systémů.

 

Partneři v projektu Centrum Excellence IT4Innovations a IT4Innovations excellence in science:

VŠB – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava – Poruba
www.vsb.cz

V rámci VŠB-TU Ostrava byl zřízen vysokoškolský ústav IT4Innovations: www.it4i.cz

vsb

Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
www.osu.cz

Konkrétně Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování: irafm.osu.cz

OV_univer

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 1
746 01 Opava
www.slu.cz

Konkrétně Výzkumný ústav centra excelence IT4Innovations:
www.slu.cz/fpf/cz/ustav-it-for-innovations

slezska_uni

Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1
601 90 Brno
www.vutbr.cz

Konkrétně Výzkumné centrum informačních technologií na Fakultě informačních technologií:
www.fit.vutbr.cz/news/it4i/

vutbr

Ústav geoniky AVČR
Studentská 1768
708 00 Ostrava – Poruba
www.ugn.cas.cz
ustav_geo
Noc vědců v IT4Innovations (6/10/2017)
Pozvánka na jedinečnou edukační a zábavnou Noc vědců v IT4Innovations – 6. října 2017 Zveme […]
Pozvánka na 6. Výroční konferenci IT4Innovations a 1. Konferenci uživatelů
6. Výroční konference IT4Innovations a 1. Konference uživatelů IT4Innovations V úterý 31. 10. dopoledne se […]
Pozvánka na kurz Creating Robust Software for Better Scientific Outcome (4-5/10/2017)
Kdy: středa 4. října 2017 9.30 hod. – čtvrtek 5. října 2017 15.30 hod. Kde: […]
Pozvánka na seminář HPC pro malé a střední podniky (7/9/2017)
Pozvánka na seminář HPC pro malé a střední podniky, který pořádáme 7. září 2017 Zveme […]
Tisková zpráva: Vysokoškolský ústav IT4Innovations
bude mít nového ředitele
Všechny aktuality